Ser Mimar Mehmed Ağa -278-

A -
A +

Sultanahmed Camii Mimarı Mehmed Ağa, 1563'te Rumeli'den İstanbul'a geldiğinde çocuk yaştaydı. 5 sene orta tahsilinden sonra Hâssa Mîmârî Mektebinde 21 sene mimarlık eğitimi gördü. Çeşitli vazifelerde bulunduktan sonra Sultan III. Murad Han tarafından, Rumeli, Mısır, Arabistan, Kırım ve Macaristan'a, buradaki mimari eserleri incelemek maksadıyla gönderildi. Daha sonra Suyolları Nâzırı oldu. I. Ahmed Han padişah olunca onu Hâssa Ser Mimarlığı makamına getirdi. 82 kilo saf altın!.. Mehmed Ağa, 23 Eylül 1611'de İstanbul'dan hareket ederek, 4 Mart 1612'de Mekke-i Mükerreme'ye vasıl oldu. Şimdi ilk büyük icraatını gerçekleştiriyordu; Meşhur "Altın Oluk"u, Kâbe'ye yerleştirdikten sonra, 82 kilo saf altınla işlenmiş örtü ile Kâbe-i Muazzamayı kapladı ve oradan Medine-i Münevvere'ye geçti. Sultan Ahmed Han, Şeb-çerağ yani Gece Aydınlatan isimli meşhur elması Ravza-i Mutahhara'ya takılmak için göndermişti. Bu meşhur elmas kalın bir altın muhafaza içine alınmış, etrafı da 227 küçük elmasla işlenmişti. Mehmed Ağa bu elmas askıyı, büyük bir merasimle Peygamber Efendimizin başucuna astı. Ayrıca Hazret-i Fâtıma validemizin kabrini de baştan başa yeniledi. Daha sonra İstanbul'a döndü. "Aferin Mimar Ağa" Nihayet, Sultan Ahmed Han, o güne kadar yapılanların hepsinden daha büyük bir cami yaptırmaya karar verdi ve bu iş ile de Mehmed Ağa'yı görevlendirdi. Cami, Osmanlı'nın haşmetini göstermek için Ayasofya'nın tam karşısına yapılacaktı... Padişah, Mehmed Ağa'nın gösterdiği aami maketini çok beğendi ve "Aferin Mimar Ağa, bu camiyi yap" emrini verdi. 9 Kasım 1609 günü yapılan temel atma merasimine, "Hünkar Şeyhi" Aziz Mahmud Hüdâyî hazretleri de geldi ve dua etti. 8 sene süren inşaat, 8 Haziran 1617 tarihinde bitti. İlk kılınan Cuma namazında cemaat, bu muhteşem camiye sığmadı ve caddelere taştı. O zamanda, dünyadaki 6 minareli ve 14 şerefeli tek cami idi. Cami inşaatı için, padişahın kendi şahsi hazinesinden 1.509.191 altın harcandı. Camiyi 22.000 kandil aydınlatıyordu. Cami ve müştemilatı için 750 görevli tayin edilmişti. Vakıfları ise akıl almaz zenginlikteydi.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.