İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ

Yayın Tarihi:

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ
MÜKELLEFİN
VERGİ
VERGİ/CEZA
BİLİNEN
VERGİ VEYA
VERGİNİN
CEZANINVERGİNİNCEZANIN
ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
NUMARASI
İHBARNAME NO
ADRESİ
CEZA DÖNEMİ
NEVİ
NEVİMİKTARIMİKTARI
TASF.HAL.ÇAĞTAY MTL.ELK.H.İNŞ.MLZ.TİC.PAZ.LTD ŞTİ
2201023894
2023101613U7r0000034
Giyimkent Mh.Giyimkent 18.Sk.B 192 99 A ESENLER
01/2018-12/2018
0010
3080392.623,781.177.871,34
Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
 
#ilangovtr    BASIN NO: ILN01934665