Yayın Tarihi:

Örnek No:55*

T.C. GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ

2024/853 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/853 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Dosyamız borçlusuna ait İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Gazi Mahallesi, 1001 ada, 5 parselde kayıtlı 252 m2 yüzölçüme sahip 7 katlı betonarme Apartman ve arsası nitelikli ana taşınmazda bulunan 25/252 arsa paylı, 1. Kat 6 nolu Konut niteliğindeki bağımsız bölüm Müdürlüğümüz dosyasından satılarak paraya çevrilecektir.
Adresi : Gazimahallesi 1344 Sok. No:37 D:6 Sultangazi/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 252 m2 yüzölçüme sahip7 katlı betonarme Apartman ve arsası nitelikli ana taşınmazda bulunan brüt yaklaşık100 m2 olan konut niteliğindeki bağımsız bölüm
Arsa Payı : 25/252
İmar Durumu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 07.02.2024 tarihli yazısında;Söz Konusu Parsel 30.12.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planında Blok Nizam 4 Kat Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: (Konusu: Ali AYGÜN'ün vergi ilişiği kesilmiştir.) Tarih : 14/04/2020 Sayı: E :332139
10/11/2021 Tarihli yönetim planı beyanı
AT Diğer (Konusu: 1001 ada 5 parselin 6 parsele 1.41 m2 tecavüzü vardır.) Tarih:- Sayı:-
AT diğer konusu(3194 sayılı imar kanunu'nun geçici 16. m. doğrultusunda kat mülkiyetine geçilmiştir. 06/01/2019 tarih 4168984) Tarih: - Sayı: -
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:31
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:31

15/05/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 #ilangovtr    BASIN NO: ILN02035024