Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      

2023 YKS SORULARI! AYT Edebiyat "Küfe" şiiri kimin eseri? Küfe şiirinin konusu nedir, özellikleri nelerdir?

Düzenleyen: /
- Güncelleme:
2023 YKS SORULARI! AYT Edebiyat "Küfe" şiiri kimin eseri? Küfe şiirinin konusu nedir, özellikleri nelerdir?
Mehmet Akif Ersoy, Küfe, 2023 Ayt, Yks, Haber

Üniversite Tercih Rehberi Haberleri

“Küfe şiiri kimin?” sorusu 2023 AYT sınavına giren öğrenciler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. YKS sınavının ikinci oturumunda Küfe şiirinin kime ait olduğu soruldu. Sizler için Küfe şiirine ilişkin tüm detayları derledik. Peki 2023 AYT Edebiyat Küfe şiiri kimin? Küfe şiiri neyi anlatıyor, önemi nedir? İşte Küfe şiiri ve konusu…

2023 AYT sınavının en çok merak edilen soruları bu sene Edebiyat dersinden çıktı. 13.15’te AYT sınavından çıkan öğrenciler sınavda çıkan soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Edebiyat testinde sorulan sorulardan biri de Küfe şiirinin yazarı oldu. Türk Edebiyatı’nın en önemli şiirlerinden biri olan Küfe’nin yazarı ve neyi anlattığı merak konusu oldu.

Peki 2023 AYT Edebiyat Küfe şiiri kimin? Küfe şiiri neyi anlatıyor, önemi nedir? İşte Küfe şiiri ve konusu…

KÜFE ŞİİRİ KİMİN ESERİ?

2023 AYT Edebiyat testinde öğrencilere sorulan Küfe şiiri, Vatan Şairi olarak bilinen Mehmet Akif Ersoy'a aittir.

KÜFE ŞİİRİNİN KONUSU NEDİR?

Babası ölen bir hamal çocuğunun babasının iş aracı olan küfesi ile imtihanı ve İstanbul'un kenar mahallelerinden birinin tasviri yapılmaktadır. Eserde bölüm bölüm şunlar anlatılmaktadır:

İlk bölümde kahraman anlatıcının yaşadığı mahallenin özellikleri anlatılmaktadır.

İkinci bölümde anlatıcının küfe ile karşılaşması, Hasan ve annesi ile tanışması, Hasan ve annesi arasındaki çatışma, Hasan ile anlatıcı arasındaki tartışma anlatılır.

Üçüncü bölümde anlatıcının Hasan ve annesinin yanından ayrılması anlatılır.

Dördüncü bölümde anlatıcının Hasan ile bir daha karşılaşması i anlatılır.

Beşinci bölümde ise Hasan'ın okuldan çıkan çocuklarla karşılaşması ve Hasan'ın içinde bulunduğu duruma isyanı.

2023 YKS SORULARI! AYT Edebiyat "Küfe" şiiri kimin eseri? Küfe şiirinin konusu nedir, özellikleri nelerdir?

KÜFE ŞİİRİ

Beş - on gün oldu ki, mu'tâda inkıyâd ile ben
Sabahleyin çıkıvermiştim, evden erkenden.
Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek:
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!
Adım başında derin bir buhayre dalgalanır
Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır!
Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil,
Selâmetin yolu insan için bu, başka değil!
Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak,
Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak,
- Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden,
Lisân-ı hâl ile amma rükûa niyyet eden-
O sâl-hûrde, harab evlerin saçaklarına,
Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına
Delilimin koca bir şey takıldı... Baktım ki:
Genişçe bir küfe yatmakta, hem epey eski.
Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin?
Derken; On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden,
Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye:
Tekermeker küfe bitâb düştü ta öteye.
- Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ
Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha!
O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın
Göründü:
-Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!
Ne istedin küfeden, yavrum?
Ağzı yok dili yok,
Baban sekiz sene kullandı...
Hem de derdi ki:
"Çok uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz..."
Baban gidince demek kaldı, adetâ öksüz!
Onunla besleyeceksin ananla kardeşini.
Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?
Dedim ki ben de:
- Ayol dinle annenin sözünü!
Fakat çocuk bana haykırdı, ekşitip yüzünü:
- Sakallı, yok mu işin.
Git cehennem ol şuradan?
Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan?
Benim içim yanıyor: Dağ kadar babam gitti...
- Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi?
Adamcağız sana, bak hâl dilince söylerken...
- Bırak hanım, o çocuktur, kusura bakmam ben...
Adın nedir senin oğlum?
- Hasan
- Hasan, dinle.
Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.
Benim de yandı içim anlayınca derdinizi...
Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
O bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kardeşini,
Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin.
- Küfeyle öyle mi?
- Hay hay! Neden bu söz lâkin?
Kuzum ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.
- Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini...
- Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini:
"Hasan, dayım yatı mekteplerinde zabittir;
Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir...
Koyardı mektebe... Dur söyleyim" demişti hani?
Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni!
Söz anladım ki uzun, hem de pek uzun sürecek;
Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek;
Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan.
Ne oldu şimdi aceb, kim bilir, zavallı Hasan?
Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz;
Geçende Fâtih'e çıktık ikindi üstü biraz.
Kömürcüler Kapısı'ndan girince biz, develer
Kızın merâkını celbetti, dâima da eder:
O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak,
O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak!
Hakîkaten görecek şey değil mi ya?
Derken,Dönünce arkama, baktım: Beş on adım geriden,
Belinde enlice bir şal, başında âbânî,
Bir orta boylu, güler yüzlü pîr-i nûrânî;
Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak,
Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesâdüfe bak:
Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetim...
Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elim:
Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak...
Bir ince mintanın altında titriyor, donacak!
Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer!
Düğümlü alnının üstünde sâde bir çember.
Nefes değil o soluklar, kesik kesik feryâd;
Nazar değil o bakışlar, dümû'-i istimdâd.
Bu bir ayaklı sefâlet ki yalnayak, baş açık;
On üç yaşında buruşmuş cebîn-i sâfı, yazık!
O anda mekteb-i rüşdiyyeden taburla çıkan
Bir elliden mütecâviz çocuk ki, muntazaman
Geçerken eylediler ihtiyârı vakfe-güzin...
Hasan'la karşılaşırken bu sahne oldu hazin:
Evet, bu yavruların hepsi, pür-sürûd-i şebâb,
Eder dururdu birer âşiyân-ı nûra şitâb.
Birazdan oynayacak hepsi bunların, ne iyi!
Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi,
-Ki ezmek istedi görmekle reh-güzârında-
İlel'ebed çekecek dûş-i ıztırârında!
O, yük değil, kaderin bir cezâsı ma'sûma...
Yazık, günâhı nedir, bilmeyen şu mahkûma!

Mehmet Akif Ersoy

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...