BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

''Cenâb-ı Hakk, sâlihlerden eylesin!..''

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Şam'da yetişen velîlerden Ebû Ubeyd Busrî hazretleri, 859 senesinde vefât etti.
Bu zâtın sevdiği biri vardı.
Hanımı doğum yapacaktı.
Doğum günü iyice yaklaştı.
Kadıncağız ricâ etti beyine:
“Efendi!..”
“Buyur hanım.”
“Ebû Ubeyd hazretlerine gidip duâ istesen diyorum.”
Adam merak etti:
“Hayrola, ne için?”
“Doğumun kolay olması için.”
Adamcağız;
“Peki olur” deyip çıktı evden.
Varıp çaldı hocasının kapısını.
Mübârek zât açtı kapıyı:
“Buyur evlâdım, hoş geldin.”
“Hoşbulduk hocam.”
Tam duâ isteyecekti.
Bu büyük velî zât;
“Hayırlı olsun. Cenâb-ı Hakk, sâlihlerden eylesin inşallah. Adını (Hasan) koy” buyurdu.
Adam duâ istemeye gelmişti.
Doğum haberini aldı ondan.
Dönüp hızla eve geldi.
Yakınları sevinç içinde;
“Müjde, oğlun oldu” dediler.
O zâten biliyordu.
Adını Hasan koydu bebeğin...
● ● ●
Bu zât, sevdiği birine;
"Ey kardeşim! Kendine nasîhat eden yine kendin ol. Bir kusûrun olduğu zaman, başkalarının uyarmalarını bekleme. Bu, güzel bir haslettir, ama artık kalmadı" buyurdu.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/613812.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT