BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hemen fırladı ayağa!..

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Amasya velîlerinden Alî Hâfız Efendi zamânında Garip Hâfız isminde bir zât vardı.
O da mübârek bir kişiydi.
Ancak bir âdeti vardı.
Adı gibi garipti.
Şöyle ki, ikindi vaktine kadar ziyâretçi kabul etmezdi.
Bir gün Alî Hâfız, talebeleriyle bu zâtın ziyâretine gitti.
Vakit, ikindiden önceydi.
Evine varıp kapıyı çaldılar.
Bir talebesi çıktı.
Alî Hâfız, o gence;
"Evlâdım, Garip Hâfız'a geldiğimizi haber ver" dedi.
O talebe dedi ki:
“Haberi var efendim.
O da sizleri bekliyor." 
Velhâsıl içeriye girdiler.
Sohbet ettiler.
Ancak gençler, bu konuşulanlardan bir şey anlamadılar. Zîrâ onlar, kendi derecesine göre konuşuyorlardı...
● ● ●
Alî Hâfız hazretleri, bir gün ağır hasta yatıyordu.
Sevenleri ziyârete geldi.
O, hemen fırladı ayağa.
Onlarla neşeli bir sohbete girdi.
Sanki hiç hasta değildi.
Derken misâfirler gitti.
Hanımı girdi odaya.
Ve büyük bir hışımla;
"Efendi, ben senin hasta olduğuna inanmıyorum" dedi.
Alî Hâfız Efendi de;
"Hanım, ne yapayım. Onlar gelince, Allahü teâlâ, bana bir şevk veriyor, şifâ veriyor, sıhhat buluyorum" dedi.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/617867.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT