BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Burada bir kabir de bana kazın!"

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin dört oğlu vardı. Şihâbüddîn, Necmüddîn, Abdurrahman ve Behâeddîn “rahmetullahi aleyhim”.
Şihâbüddîn Urfa'da vefat etti.
Behâeddîn dört yaşındaydı.
Tâundan vefat etti.
Namazını kıldılar.
Kasiyun Tepesi'ne defnettiler.
Mevlânâ Hâlid hazretleri, definden sonra talebelerine; “Bu yerde, bir kabir de bana kazın!” diye emretti.
Bir talebesi vardı.
Adı, Molla Îsâ idi.
O da, tâuna yakalandı.
Mübârek zât onu tesellî edip;
“Yâ Îsa! Oğlum Behaâddîne benden selâm söyle ve pek yakında baban da gelecek diye kendisine haber ver” buyurdu.
Abdurrahman da vefat etti.
Kasiyun Tepesi'ne defnedildi.
Bu oğlunun defin işi bitti.
Kendi kabri kazılmamıştı.
Bunu fark etti.
Ve talebelerine;
“Kabrimi bugün muhakkak kazınız!” diye emretti bir daha.
Defin işi sona erdi.
Oradan evine geldi.
Bir daha dışarı çıkmadı.
Soranlara da;
“Bundan sonra tek bir yere gitmek istiyorum. O da oğlum Behâeddîn'in yanıdır” buyurdu...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
629226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/629226.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT