BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Tasavvuf, İslamiyet'e uymaktır!"

Ahmet Demirbaş
Facebook
Seyyid Sıbgatullah hazretleri buyurdu ki: "İslamiyet'e aykırı olarak yapılan amellerden feyz alınmaz. Tasavvuf, İslamiyet'e uymak demektir..."

Osmanlı dönemi âlim ve velilerinden olan Seyyid Sıbgatullah-i Hizani hazretleri, Seyyid Taha-i Hakkari hazretlerinin talebelerindendir. Silsile-i aliyyenin otuz üçüncüsüdür. 1870 yılında vefat etti. Kabri, Hizan'ın Gayda köyündedir...

Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlayan Seyyid Sıbgatullah hazretleri, çok zeki idi. Kısa zamanda kelâm, tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri tahsil etti. Zamanının fen bilgilerinde de mütehassıs oldu. Bid'atten uzak olup, Peygamber efendimizin sünnetine uygun bir hayat yaşamaya çalıştı. Tasavvufa karşı büyük alaka duydu ve Taha-i Hakkari'nin şerefli hizmetine koştu. Onun paha biçilmez sohbetlerini, çölde susuz kalmış kimseler gibi ruhuna hayat verici buldu... Seyyid Taha hazretleri, Resulullah efendimizden mürşidleri vasıtası ile gelen feyz ve bereketleri onun kalbine akıttı. Kalb gözü açılıp yüksek makamlara kavuştu. Seyyid Taha hazretleri vefat edince, onun yerine geçen Seyyid Salih hazretlerinin sohbetine devam etti. Seyyid Taha'nın huzurunda kemal ve ikmal mertebelerine ulaşan Seyyid Sıbgatullah, Hizan ve Gayda'da halkı irşad eyledi ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Sohbetinde bulunup bir teveccühüne mazhar olanın kalbinde, Allahü teâlânın muhabbeti yerleşirdi...

Buyururdu ki:
"Talebe, tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır. Nefsini son derece kusurlu görmedikçe istikamet ele geçmez. Bu şekilde görmemek büyük günahtır. Muhabbet, ihlaslı amel ve gayret talebeliğin şartıdır. Bunlardan birinin eksik olması manevi felaket alametidir."

Seyyid Taha hazretleri kendisine yazdığı mektupta; "Talebenin hocasına ihlas ve muhabbeti tam, tâbiliği dürüst olup, hâl sahibi olmasa zararı yoktur. Bu üçünden birinde noksanlık olup, hâl var ise Allah korusun istidractır. Şekavet alametidir" diye yazdı. Bu mektuptaki mana o kadar büyüktür ki, bir sene sohbete bu sözlerle başlamıştır.

Bu mübarek zat, vefat etmeden önce buyurdu ki:
"Maksat, İslamiyet'in bildirdiği yönde istikamet üzere olmaktır. Bid'atten ve İslamiyet'e aykırı olarak yapılan amellerden feyz alınmaz. Tasavvuf, İslamiyet'e uymak demektir. İslamiyet'e uymadan vilayete, yani veliliğe kavuşulur diyen sapıktır, zındıktır..."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
584112 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/584112.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT