BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kocasına "Cehennemlik" diyen kadın!

Ahmet Demirbaş
Facebook
Mısır'ın ileri gelenlerinden birinin hanımı, münâkaşa sırasında kocasına "Ey Cehennemlik!" dedi. Adam da "Dediğin gibiysem seni boşadım" deyiverdi!.. 

İmam-ı Şafii hazretleri, Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin reisidir... Adı, Muhammed bin İdris'tir. Dedesinin dedesi Şafi, Kureyş kabilesinden ve Eshab-ı kiramdan olduğu için, "Şafii" adı ile meşhur olmuştur...
150 (m.767) senesinde Gazze'de doğan bu mübarek zat, 204 (m.820)'de Mısır'da vefat etti. Kabri, Kurafe Kabristanı'nda büyük bir türbe içindedir.
İmam-ı Şafii hazretleri, daha küçük yaşta iken Mekke'de bulunan zamanın meşhur âlimlerinin derslerine ve sohbetlerine devam etmeye başlamıştır. On yaşında iken, o zamanın en meşhur âlimi imam-ı Malik'in "Muvatta" adlı hadis kitabını, dokuz günde ezberlemiştir. Gençliğinin ilk yıllarında kendini tamamen ilme verip, Mekke'deki Süfyan bin Uyeyne, Müslim bin Halid ez-Zenci gibi fakih ve muhaddislerden ilim tahsil etti. Hadis, fıkıh, lügat ve edebiyatta çok yükseldi. Mekkeli gençler arasında, ilimde parmakla gösterilen bir dereceye ulaştı. Şu hadise, onun üstünlüğünü anlatmaya kafidir...
O günlerde, Mısır'ın ileri gelenlerinden birinin hanımı, bir münâkaşada kocasına;
-"Ey Cehennemlik!" dedi. Bu cevap karşısında bu şahıs, hanımına;
-"Ben Cehennemliksem, seni boşadım" dedi. Fakat hanımını da çok seviyordu. Âlimleri toplayıp bu meseleyi sordu. Kimse cevap veremedi.
-"Senin Cehennemlik olup  olmadığını Allahü teala bilir" dediler... Âlimler arasından henüz daha genç yaşta olan İmâm-ı Şâfiî hazretleri kalkıp;
-"Ben senin meseleni çözerim" dedi. Oradakiler şaşırdılar. Bu kadar âlimin cevap veremediğine, nasıl  cevap  verecek  diye merak ettiler. İmâm-ı Şâfiî de;
-"Önce sen benim sorularıma cevap ver!" dedi ve devam etti:
-"Bir günah işleyeceğin vakit, Allah korkusundan bu günahı terk ettiğin oldu mu?"
-"Allahü teâlâya yemîn ederim ki çok oldu."
-"Bu hâlinle Cennetlik olduğun anlaşılmaktadır" buyurdu. Orada bulunan âlimler, hangi delîl ile bu hükmü verdiğini sorunca;
-"Kur'ân-ı  kerîmde; (Bir kimse Allah korkusundan,  nefsini  günahlardan menederse, onun yeri elbette Cennet'tir) buyurulmaktadır. Hükmümü bu âyet-i kerîmeye göre verdim" buyurdu. Oradakiler susup kaldılar.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
584715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/584715.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT