BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Geciken adâlet zulümdür!"

Ahmet Demirbaş
Facebook
Orhan Gâzi, İkinci Osmanlı Sultanıdır. 1281 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve hânedânının kurucusu Osman Gâzi, annesi Şeyh Edebâli'nin kızı Mâlhun (Bâlâ) Hâtundur. İslâm terbiyesiyle yetiştirildi. İyi bir eğitim ve öğretim gösterilerek büyütüldü. Küçük yaştan itibâren devletin teşkilâtlanıp müesseseleşmesinde lâzım olan tecrübelere sahip oldu...
Onun zamanında Osmanlı Devletinin hududu Boğaz sâhiline dayandı... Bizanslılar, Osmanlıların Avrupa kıtasındaki hâkimiyetine karşı konulamayacağını bildiğinden Orhan Gâzi ile iyi geçinme yolunu seçti. Ancak o, fetih hareketini hızlandırmıştı. Süleymân Paşa, 1356 senesinde Doğu Trakya'ya geçerek Malkara ile Keşan ve Çorlu'yu aldı. Ancak, Trakya'daki fetihlere kardeşi Murâd Beyle devâm eden Süleymân Paşa, bir av sırasında düşerek vefât etti... Oğlunun vefâtına ziyâdesiyle üzülen Orhan Gâzi rahatsızlandı. Veliahtlığa getirdiği Murâd Beye, tarihe geçen şu nasîhatlerde bulundu:
"Oğul, saltanatına mağrûr olma. Unutma ki, dünyâ saltanatı geçicidir, lâkin büyük bir fırsattır. Allah yolunda hizmet ve Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) şefâatine mazhariyet için, bu fırsatı iyi değerlendir...
Oğul! Rumeli Hıristiyanları rahat durmayacaktır, sen o cânibe yürü. Rumeli fethini tamamla. Kostantiniye'yi ya fethet, yâhut fethe hazırla! Civardaki Türk beyleriyle mesele çıkarmamaya çalış. Ahâli her ne kadar bizi istese de başlarında bulunan beyler, beyliklerinden geçme taraftârı gözükmez. Daha bir zaman idâre edecekler, lâkin sonunda olmuş meyve gibi avucuna düşecekler...
Cennetmekân babam Osman Gâzi Han, Söğüt ve Domaniç'ten ibâret bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği hanlığa çevirip sultanlığı ikmal ettik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın. Zîrâ i'lâ-yı kelimetullah azmi dünyâya sığmayacak kadar yüce bir azimdir...
Oğul, Kur'ân-ı kerîm'in hükmünden ayrılma. Adâletle hükmet. Gâzileri gözet. Dîne hizmet edenlere hizmeti şeref say. Fakirleri doyur. Zâlimleri ise cezâlandırmakta tereddüt gösterme. En kötü adâlet, geç tecellî eden adâlettir. Sonunda hüküm isâbetli dahi olsa, geciken adâlet zulümdür.
Oğul, biz yolun sonuna geldik, sen daha başındasın. Cenâb-ı Mevlâ saltanatını mübârek kılsın..."
Orhan Gâzi, 1360'ta rahatsızlığı artarak vefât etti. Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'e defnedildi. Kendisinden sonra oğlu Birinci Murâd Han Osmanlı Sultânı oldu...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
584916 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/584916.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT