BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İki defa tahta geçen Padişah!..

Ahmet Demirbaş
Facebook
ll. Murad Han, ''Sağlığımda oğlumun padişahlığını göreyim'' diyerek Şehzade Mehmed lehine saltanattan çekilir. Ancak, bu durum Papalığı ümitlendirir.

İkinci Murad Han, altıncı Osmanlı Padişahıdır. Babası Çelebi Sultan Mehmed'dir. 1404'te Amasya'da doğdu. Babasının vefatıyla 1421'de tahta geçti... İlme ve âlimlere çok hürmet edip evliyâya izzet ve ikrâmda kusur etmediği için memleket, âlim ve evliyâ yurdu oldu... Büyük âlim Molla Yegân bile ona hac dönüşünde, Şehzadesine (Fâtih) Hoca olarak Molla Gürânî hazretlerini getirmişti. Bu husus hiçbir milletin kültür târihinde rastlanılmayan eşsiz bir hâdisedir... Hemen bütün ömrünü gazâ meydanlarında geçirdiği hâlde, îmâr işlerine çok önem veren Sultan Murad "Ebü'l-Hayrât" diye anıldı...

Murad Han, o tarihte Osmanlı Devleti için büyük tehlike arz eden Bizans'ın entrikalarına son vermek için İstanbul'u kuşattı, ancak iç gaileler yüzünden antlaşma yapmak zorunda kaldı...
Macarlarla on yıl süreli Segedin Sulh Antlaşması imzalandı... Bu antlaşmadan sonra; Hacı Bayram-ı Velî hazretlerinin İstanbul'u fethedeceğini işaret buyurduğu oğlu Mehmed lehine; ''Sağlığımda oğlumun padişahlığını göreyim'' diyerek saltanattan çekildi.

Osmanlı tahtına on iki yaşında bir çocuğun geçirilmesi; başta Papalık olmak üzere Avrupa devletlerini ümitlendirdi. Macarların milli kahramanı Hunyadi Yanoş, Segedin Antlaşmasını bozarak, yanında Papalık kuvvetleri de olduğu hâlde, büyük bir Haçlı ordusuyla hareket etti. On iki yaşındaki Sultan Mehmed Han, babası İkinci Murad Han'a, o yaştaki birinden beklenmeyen ifadelerin bulunduğu şu tarihî mektubu gönderdi:

"Eğer Padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer Padişah ben isem, size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz!"

Bu çağrı üzerine Murad Han, Manisa'dan Edirne'ye geldi. Ordunun başına geçti ve önce Varna'da sonra da Kosova'da Haçlılara karşı İslam-Türk tarihinin en muhteşem zaferlerini kazandı. Hunyadi Yanoş canını güçlükle kurtarabildi...

Murad Han, 1450'de Arnavutluk seferine çıktıysa da tamamlayamadı. İkinci defa tahta geçtikten sonra beş sene daha Padişahlık yaptı ve 1451'de Edirne'de vefat etti. Cenazesi Bursa'ya götürüldü. Türbesi, Muradiye Mahallesinde yaptırmış olduğu cami yanındadır. Ruhu şad olsun...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
585342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/585342.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT