BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

''Ben sana neyledim behey zalim?"

Ahmet Demirbaş
Facebook
Çok kindar bir devlet adamı olan Sadrazam Davud Paşa, İkinci Osman Han'ı öldürtmek için Cebecibaşına emir verir!..

İkinci Osman Han (Genç Osman) Osmanlı padişahlarının on altıncısı ve İslam halifelerinin seksen birincisidir. Babası Sultan Birinci Ahmed Han'dır. 1604 senesinde İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi. 26 Şubat 1618 günü babasının yerine tahta geçen amcası Birinci Mustafa Han'ın tahtı bırakmaya mecbur kalması üzerine Osmanlı Sultanı oldu...

İkinci Osman'ın tahta çıkışının ilk aylarında İran ile barış antlaşması imzalanarak harbe son verildi... Diğer taraftan Sultan Osman, Lehistan'ı ele geçirip, Baltık Denizine açılmak; orada bir donanma kurarak, Atlas Okyanusuna geçip Avrupa Hristiyanlığını, hem Akdeniz hem okyanus donanmalarıyla çember içine almak gayesiyle 21 Mayıs 1621'de sefere çıktı. Ancak bu Lehistan seferinde tam muvaffakiyet elde edilemedi. Sultan, bunun sebebinin askerlerin gayretsizliği olduğuna inanıyor ve bazı ıslahatlar yapmak istiyordu. Fakat onun bu fikirlerine Kapıkulu ocakları açıkça karşı çıkıyordu. Nitekim Osman Hanın hacca gitme arzusunu bahane eden Yeniçerilerle Sipahiler ayaklandılar. Neticede isyan Sultan Osman Hanın hal'i ve Sultan Mustafa'nın ikinci defa tahta geçirilmesiyle son buldu...

İsyan sırasında Sultan Osman'ı ele geçiren caniler, reva gördükleri ağır ve kötü sözlerle onu hapsettiler. İkinci Osman Han, kendisine eziyet eden ocak ağalarına şöyle seslendi:
''Dün sabah padişah-ı cihan idim, şimdi üryan kaldım; merhamet edip hâlimden ibret alın; dünya size dahi kalmaz; hangi padişahın kulları padişahlarına bu ihaneti ettiler!..'' Bu sözlerin caniler üzerinde hiçbir tesiri olmadı.

Çok hain ve kindar bir devlet adamı olan yeni sadrazam Davud Paşa onu öldürtmek için Cebecibaşına emir verdi. Osman Han Davud Paşa'ya; ''Behey zalim, ben sana neyledim? İki defa mucib-i katl cürmünü affedip öldürmedim, mansın verdim, bana gadrin nedir?'' diye bağırdı. Buna rağmen, Davud Paşa, en güvendiği adamları olan Cebecibaşı ile kalender uğrusu denen zabite, Sultan'ı Yedikule'ye götürerek boğmalarını emretti.

Sultan Osman, sekiz cellada karşı kendisini son nefesine kadar müdafaa etti. Ancak arkasından vurulan bir balta ile ağır yaralandı. Bu durumu fırsat bilen Cebecibaşı, kemendi boynuna geçirdi. Diğer caniler de üzerine yüklenerek genç padişahı şehit ettiler (20 Mayıs 1622). Sultanahmet Camii'nin yanındaki babasının türbesine defnedildi...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
586405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/586405.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT