BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Kalbinizi düzeltirseniz işleriniz de düzelir!.."

Ahmet Demirbaş
Facebook
"Ey insanlar! İçinizi, kalbinizi düzeltin. Eğer kalbinizi düzeltirseniz, işleriniz de düzelir, azalarınız, gözleriniz, ayaklarınız, kulağınız, elleriniz hayırlı ameller işler..."
 
Emevî halifelerinden Ömer bin Abdülazîz hazretleri, gayet fazîletli, âlim, âdil ve eşine pek az rastlanan bir insandı. Bu mübarek zat, son cuma hutbesinde buyurdu ki:
"Ey Müslümanlar! Şunu iyi biliniz ki, hiçbiriniz lüzumsuz boş olarak yaratılmadınız, yaptığınız bütün işlerden âhirette hesaba çekileceksiniz! Allahü teâlâ mahşer yerinde hepinizin yaptıklarının hesabını görecektir... Âhiret korkunç bir gündür. Yürekleri parçalayan, çocukları ihtiyar yapan, kişiyi kardeşinden, evlâdından, anasından babasından ayıran, peygamberleri, melekleri titreten bir gündür...
Ey müminler! Âhiret âlemine gidenleri her gün uğurluyor ve kara toprağa bırakıp geliyorsunuz. Yataksız, yastıksız ve yalnız başına bırakıp geri dönüyorsunuz. Onların oradaki hâllerini hiç düşünmüyor musunuz?.. Onlar tanımadıkları bir âleme sefer etmişlerdir. Gelip geçici olan gaflet uykusundan uyanmışlardır. Fakat, pişmanlıkları bir fayda vermemiştir. Didinip çalışarak kazandıkları dünya malının kendilerine bir faydası olmamıştır. Dünyada iken bir incir çekirdeği kadar bile olsa ancak âhiret için yaptıklarından fayda görmektedirler. Düşünmeye değer bu hâllerden hiç ibret almadınız mı?.. 
Ölüm sizden dilediğini seçer. Dün geçti o sizin hakkınızda iyi bir şâhittir. Bugün önemli bir emânettir. Onun kıymetini bilmek ve değerlendirmek lâzımdır. Yarın ise, içinde hâdiselerle beraber gelmektedir. Ölümden kaçış yoktur.
Sizler bu dünyada, eşyalarını bineklerine yüklemiş yolcularsınız, yüklerinizi başka bir âlemde çözeceksiniz. Sizler, bu dünyada sizden öncekilerin yerine geçtiniz. Fakat sizler de yerlerinizi sizlerden sonrakilere vereceksiniz...
Ey insanlar! İçinizi, kalbinizi düzeltin. Eğer kalbinizi düzeltirseniz, işleriniz de düzelir, azalarınız, gözleriniz, ayaklarınız, kulağınız, elleriniz hayırlı ameller işler. Allahü teâlânın râzı olduğu işler ile meşgul olur, âhiret için sâlih ameller işlersiniz.
Her yolculuğun kendine has bir azığı, hazırlığı vardır. Âhiret yolculuğu için de, takvâyı azık edinin! Allahü teâlânın vereceği nimetleri görmüş gibi sevinin ve vereceği cezayı, azâbı da görmüş gibi korkun! Tûl-i emele yâni uzun emele kapılmayın, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılmak, bitmek bilmeyen istek ve arzuların peşinden koşmak, insanın kalbini katılaştırır. İnsanı, düşmanı olan şeytanın eline düşürür...
Ey insanlar, herkes uykudadır. Ancak ölüm ile uyanacaklardır. Uyanınca da Cennet veya Cehennemden birine gideceklerdir. Bu gerçeği görüp de buna hazırlanmamak, akılsızlık değil de nedir?!.."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
594823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/594823.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT