BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kötülüklere seyirci kalmanın cezası!..

Allahü teâlâ, Yûşâ aleyhisselâma buyurdu ki: "Ben, kavminin hayırlılarından kırk binini, şerlilerinden de altmış binini cezâlandıracağım!.."
 
 
Allahü teâlâ, bir kısım insanların işlemekte oldukları kötü ameller sebebiyle topluca, herkesi cezalandırmaz, azap etmez. Fakat bu bir kısım insanlar, günâhları âşikâre işledikleri hâlde diğerleri onlara mâni olmaya çalışmazsa, o zaman herkes cezâya müstahak olur. Allahü teâlâ, Yûşâ aleyhisselâma şöyle buyurdu:
-Ben, kavminin hayırlılarından kırk binini, şerlilerinden de altmış binini cezâlandıracağım!..
Hazreti Yûşâ sordu:
- Yâ Rabbî, şu şerlileri, kötüleri anladım. Hayırlıların, iyilerin günâhı nedir?
Allahü teâlâ buyurdu ki:
- Onlar, günâh işlemekte olan kötülere öfkelenmediler. Onlara mâni olmaya çalışmadılar. Bilâkis onlarla beraber yediler, içtiler, düştüler, kalktılar...
Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bu hususta buyurdu ki:
"Kendiniz onu yapmamış olsanız bile, başkalarına, iyi amel ve hareketlerde bulunmalarını emrediniz. Kendiniz sakınmamış olsanız bile, başkalarını kötü amel ve hareketler işlemekten menediniz. İnsanların bazıları vardır ki, hayra birer anahtar, şerre de birer kilittirler. Yine bazıları da vardır ki, şerre birer anahtar, hayra da birer kilittirler. Ne mutlu o kimselere ki, Allahü teâlâ, hayrın anahtarlarını onların elinde yaratmıştır. Yazık o kimselere ki, Allahü teâlâ, şerrin anahtarlarını onların elinde yaratmıştır."
Âyet-i kerîmede de şöyle buyuruldu:
(Müminler birbirlerinin dostları, yardımcılarıdır. Hepsi de, insanlara iyiyi emrederler, kötülükten de sakındırırlar. Namazlarını dosdoğru kılarlar, zekâtlarını verirler, Allaha ve Resûlüne de itâat ederler.)
Hazret-i Ali (radıyallahü anh) da bu hususta buyurdu ki:
"Amellerin en fazîletlisi, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmek ve günâh işleyeni sevmemektir. Kim ki iyiliği emrederse, müminin sırtını muhkemleştirmiş, sağlamlaştırmış olur. Kim de kötülüğü meneder ve ondan vazgeçirirse, münâfığın burnunu yere sürtmüş olur."
Bir defasında Peygamber efendimiz Mekke'de iken kendisine bir adam geldi ve sordu:
- Kendisinin Allahın Resûlü olduğunu söyleyen sen misin?
- Evet.
- Allah nazarında hangi ameller daha fazîletlidir?
- Allaha îmân etmek.
- Sonra?
- Akrabâ ve yakınları ziyâret etmek.
- Daha sonra?
- İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmek!..
- Peki, Allah nazarında hangi ameller daha çirkindir?
- Allaha şirk koşmak, O'na inanmamak.
- Daha sonra?
- İyiliği emredip kötülükten vazgeçirme vazîfesini yapmamak!..
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
604523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/604523.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT