BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Cennetin anahtarı nedir, ey rahip?.."

"Artık işin aslını söylemem şart oldu. Ben İncil'de okudum; Cennetin anahtarı 'Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah'tır."

 
Halid bin Velid (radıyallahü anh) hazretleri, bir harpten dönüyordu. Bir iş için ordudan biraz gerilerde kaldı. Fakat dönüşte yolunu şaşırdı. Bir dağa çıktı. Orada bazı insanlara rastladı. Kim olduklarını sordu. Onlar;
- Biz bin kişiyiz, bizim bir rahibimiz vardır. Senede bir kere buraya gelip bize vaaz verir, dediler.
Bu sırada, rahip elbisesi giymiş bir genç geldi, kürsiye çıkıp oturdu. Sözlerine şöyle başladı:
- Bugün aranızda Ümmet-i Muhammed'den bir kimse var. Bunun için vaaz etmeyeceğim. İşte orada oturuyor, diye bağırdı. Hepsi sustu. Rahip;
- Ey Muhammedî, dininin hakkı için yerinden kalk da seni görelim!
Bunun üzerine hazret-i Hâlid yerinden kalktı. O'nu öldürmek istediler. Rahip buna mâni oldu ve sordu:
- Sen ilimden anlıyor musun?
- Kendime yetecek kadar bilgim var.
- Muhammed (aleyhisselâm) diyormuş ki: "Allahü teâlâ, Cennette yarattığı her şeyin bir benzerini dünyada yaratmıştır." Ve demiş ki: "Allah, Cennette, Tuba adında aslı ve feri bir olan bir ağaç yaratmıştır. Cennetteki köşklerin her birinde onun dallarından bir dal vardır." Peki bu ağacın bir benzeri dünyada var mı?
- Evet, vardır. Şöyle ki, Allahü teâlâ Güneş'i yaratmıştır. Doğduğu zaman O'nun ışıklarının girmediği hiçbir dağ hiçbir ova ve hiçbir ev kalmaz.
- Çok güzel! Cennette, beşyüz sene mesafelik uzunlukta ve havada duran bir taht vardır. Sahibi onun üstüne çıkmak istediği zaman yere alçalır. Sahibi üstüne çıkınca tekrar eski yerine gelir. Peki bunun dünyada bir benzeri var mı?
- Evet var. Deve yere çöküyor ona binildikten sonra ayağa kalkıyor.
- Muhammed (aleyhisselâm) diyormuş ki: "Cennet ehli yiyorlar, içiyorlar buna rağmen büyük ve küçük abdeste ihtiyaç duymuyorlar." Peki bunun dünyada bir benzeri var mı?
- Evet vardır. Ana rahmindeki yavrunun canı bir şey istediği zaman ananın da canı o şeyi ister ve ana o şeyi yiyince gıdası çocuğa da gidiyor. Bununla beraber çocuğun büyük ve küçük abdest yapmaya ihtiyacı olmuyor.
Hazret-i Hâlid, rahibe şöyle dedi:
- İnsaf et! Sen bana birçok soru sordun. Şimdi de ben sana bir soru sorayım. Bana doğruyu söyle! Cennetin anahtarı nedir?
- Artık işin aslını söylemem şart oldu. Ben İncil'de okudum; Cennetin anahtarı "Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah'tır."
Sonra, adamlarına şöyle dedi:
- İncil'de geleceği bildirilen, kurtarıcı son peygamber Muhammed aleyhisselamdır. Bunda hiç şüphem yoktur. Sizi de ona îmâna davet ediyorum.
Bunun üzerine bu insaf ehli rahip ve beraberindekilerin hepsi Müslüman oldular...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/605177.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT