BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İslamiyet, baştan başa şefkattir...

Bu kadar âlimler, evliyalar insanlar ateşten kurtulsun diye uğraştılar, didindiler. İmanın kuvvetli olmasının alameti budur...
 
 
Dinimiz baştan başa şefkattir... Bu kadar âlimler, evliyalar bütün istirahatlerini, zevklerini terk ederek hayatları boyunca hep insanların kurtulması için çalıştılar. Çünkü onların kalp gözü açıktı. Bu, gözleri görenle görmeyen birinin farkı gibidir. Niye bu kadar uğraştılar, didindiler? Merhametten, çok merhametten... 
İmanın kuvvetli olmasının alameti bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık "radıyallahü anh" Müslüman olunca "Ya Resulallah! Altı arkadaşım daha var, onları da getireyim’’ diyerek hemen onları getirmeye gitti...
Bir gün Resûlullah efendimiz, Eshâbı ile mescidde otururken, Cebrâil aleyhisselâm geldi. Resûl-i Ekrem'e, "Hazreti Ebû Bekir'in bir saat ibâdeti yetmiş yıllık ibâdet yerini tutar" dedi.
Resûl-i Ekrem, bir şey söylemeyip, Hazreti Bilâl'e, Ebû Bekr'i çağırmasını emir buyurdu. Hazreti Ebû Bekir'e haber gidince, hemen yola çıktı...
Resûlullah onu karşılayıp, yanına oturttu. "Biraz önce evde ne yapıyordun?" diye sordu. Şöyle cevap verdi:
"Evde şöyle tefekkür eyledim yâ Resulallah: Hak teâlâ Cenneti ve Cehennemi yarattı. Her ikisini de dolduracağını diledi (takdir etti). Cenâb-ı Hak, vücudumu o kadar büyütsün, o kadar büyütsün ki Cehennem benden başkasını almasın. Böylece hem Allahü teâlânın takdiri yerine gelmiş, hem de bütün insanlar Cehennem korkusundan kurtulmuş olurlar!.."
Resulullah efendimiz buyurdu ki: "Ümmetimin, ümmetime karşı en merhametlisi, Ebû Bekir'dir."
Büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık "kuddîse sirrûh" buyurdu ki:
"Bir bedevî, Cenab-ı Peygambere sordu:
-Ya Muhammed! (aleyhisselatü vesselam) Senin dininin aslı nedir?
Resulullah efendimiz buyurdular ki:
-(Et ta'zimi li emrillah veşşefekatü li halkillah...) Yani Allahü tealanın emirlerine kıymet vermek, hürmet etmek, O’nun yarattığı kullarına şefkat göstermek.
Bedevî, Resulullah efendimizden bu sözleri dinleyince hoşuna gidiyor ve o anda 'Tamam ben iman ettim' diyor...
İmamı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki: Bu iki cümleyi birbirinden ayıramazsınız. Bu bir bütündür. Yani Allahü tealanın emirlerine ve yasaklarına riayet etmek, saygılı olmak. İkincisi, mutlaka insanlara şefkatli ve merhametli olmak... Merhamet, onlara elbise vermek, ayakkabı vermek, ev vermek değildir. En büyük merhamet, onları cehennem ateşinden kurtarmaktır. Bu da nasıl olur; onlara Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını vermekle olur. Kitap vermek 10 kere anlatmaktan daha iyidir kardeşim..."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/617797.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT