BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Murad kuluna şehadeti nasip eyle yâ Rabbi..."

“Ey Rabbim! Müslümanları muzaffer eyle. Ve dilersen şu Murad kulun sana kurban olsun... Önce beni gâzi kıldın, şimdi de şehit eyle...”
 
 
Sultan Murad-ı Hüdavendigâr, Osmanlı padişahlarının üçüncüsüdür. Babası, Orhan Gâzi, annesi Nilüfer Hâtundur. Yıldırım Bayezid Han'ın babasıdır. 1326'da doğdu. Bursa valisiydi. Babası 1362'de vefat edince tahta çıktı... Haçlı ordusuna karşı önce Sırp Sındığı Savaşını kazandı. Zafer şükranesi olarak; Bursa ve Bilecik'te birer cami, Yenişehir'de bir imaret, Çekirge'de bir imaret, medrese ile kaplıca ve han yaptırdı...
Murad-ı Hüdavendigâr, zaferden zafere koşuyordu. Anadolu'da ve bilhassa Avrupa'da devletin hudutlarını çok genişletti. Babasından bir beylik olarak aldığı ülkeyi büyük bir devlet hâline getirdi...
Sultan l. Murad Han, Tuna’ya kadar fethedince Haçlılar telaşlandılar. İkiyüzbin kişilik Müttefik Haçlı Ordusu oluşturup; Üsküp ile Priştine arasındaki Kosova önlerine geldiler... Osmanlı ordusu da hemen muhârebe nizâmı aldı. Hikmet-i Hüdâ  muhârebe öncesi Kosova’da şiddetli fırtına çıktı. O gün de Berât Gecesiydi. Akşam çadırına çekilen Sultan Murâd Han, namaz kılıp Kur’ân-ı kerîm okuduktan sonra, seccâdesinin üzerinden kalkmadan târihe geçen şu duâyı okudu:
“Ey Rabbim! Bu fırtına, şu âciz Murad kulunun günahları yüzünden çıktıysa, mâsum askerlerimi cezâlandırma. Onları bağışla... Allahım... Onlar ki, buraya kadar, sâdece senin adını yüceltmek, İslâm dînini kâfirlere duyurmak için geldiler. Bu fırtına âfetini, onların üzerinden def eyle... Senin şânına lâyık bir zafer kazanmalarını nasip eyle. Onlara öyle bir zafer kazandır ki, bütün Müslümanlar bayram ede... Müslümanları mansûr ve muzaffer eyle. Ve dilersen o bayram gününde şu Murad kulun sana kurban olsun... Önce beni gâzi kıldın, şimdi de şehit eyle...”
Evet, beş saat süren müthiş bir meydan muharebesi oldu. Zafer, Osmanlınındı. Kral Lazar, pek çok komutan ve prensler de ölüler arasındaydı...
Sultan Murad Han, devrin anânesi gereği muhârebe meydanını dolaşıyordu. Bu sırada Miloş Obiliç adında yaralı bir Sırp âsilzadesi tarafından hançerlenerek şehit edildi. Berât Gecesi'nde yaptığı dua kabul olmuştu…
Birinci Kosova Meydan Muharebesi sonunda, yeni Sırp despotu Stephan Lazaroviç, Osmanlılara vergi vermeyi ve savaşlara askerleri ile birlikte katılmayı kabul etti; ayrıca kız kardeşi Despina'yı, Yıldırım Bayezid'e zevce olarak verdi... 
Bayezid Han, babasının şehid olduğu bu savaş sonunda Edirne'ye 4. Osmanlı Padişahı olarak dönüyordu...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/618195.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT