BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Dil ve kalp iyi olursa bütün beden iyi olur!"

"Dil ile kalp kötü olunca bütün beden kötü olur. İnsana bütün iyilikler ve kötülükler bu iki uzuvdan gelir..."
 
 
Lokman ismi Kur'ân-ı kerîmde geçmektedir. Peygamber veya velîdir. Hazret-i Lokman Hakîm, Davud aleyhisselam zamânında, Arabistan'ın Umman tarafında yaşadı. Hazret-i Davud'la görüşüp ondan ilim öğrendi. Davud aleyhisselama peygamberliği bildirilmeden önce, müftî idi. Peygamberliği bildirildikten sonra fetvâ vermeyi bıraktı. Davud aleyhisselama ümmet oldu. Kendisine hikmet verildi...
Lokman Hakîm tabiplerin pîridir. Hikmetli sözleri ve oğluna verdiği nasîhatler meşhurdur. Kur’ân-ı kerîmde Lokman sûresi 3. âyet-i kerîmede meâlen; “Bir vakit Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Yavrum! Allah’a ortak koşma, çünkü şirk çok büyük zulümdür” buyrulmaktadır.
Hazret-i Lokman buyurdu ki:
"Ey oğul! Tövbeyi yarına bırakma, çünkü ölüm ansızın gelip yakalar."
"Ey oğul! Helâl lokma ye ve işlerinde âlimlere danış, işlerini nasıl yapacağını onlara sor."
"Ey oğulcuğum! Üç şey vardır ki ancak üç şeyle bilinir: Kişinin yumuşak huylu olup olmadığı, ancak öfkelendiği zaman belli olur. Cesur insan ancak savaşta, tehlike anında belli olur. İyi arkadaş da, ancak ihtiyaç anında belli olur.”
"Ey oğul! Dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Takva gemin, iman yükün, tevekkül hâlin, sâlih amel azığın olsun. Kurtulursan Allahü teâlânın rahmetiyle, boğulursan günahın sebebiyledir."
          ***
Hazret-i Lokman Hakîm şöyle dua ederdi:
"Ya Rabbi, arkadaşlarımı gafillerden, seni unutmuş kimselerden yapma! Çünkü onlar, seni andığım zaman, bana bu hususta yardımcı olmazlar. Gaflette olduğum zaman, bana seni hatırlatmazlar. Senin emir ve yasaklarına uymayı, iyi işleri emrettiğim zaman bana itaat etmezler. Sustuğum zaman beni üzerler."
         ***
Bir gün, Davud aleyhisselam, hazret-i Lokman'a buyurdu ki:
-Ey Lokman, bir koyun kesip vücudunun en iyi iki parçasını bana getir!
Hazret-i Lokman, gidip bir koyun kesti, dili ile kalbini alıp getirdi... Davud aleyhisselam başka bir zamanda da;
-Bir koyun kesip, en kötü iki yerini getir, buyurdu... Hazret-i Lokman, bir koyun kesip yine aynı iki uzvu yani dil ile kalbini getirdi.
Davud aleyhisselam;
-Her ikisinde de aynı uzuvları getirdin. Bunun hikmeti nedir? diye sordu.
Hazret-i Lokman Hakîm şöyle cevap verdi:
-Dil ile kalp iyi olursa, bütün beden iyi olur. Bu iki uzuv kötü olunca da bütün beden kötü olur. İnsana bütün iyilikler ve kötülükler bu iki uzuvdan gelir...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/620174.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT