BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kurtulanların arasında olanlar da kurtulur!..

Dünya sevgisinden yani haram ve mekruhlardan kurtulmanın çaresi; bu sevgiden kurtulmuş bir zatla beraber olmaktır.
 
Allahü teâlâ, bir kulunu severse, ona sevdiği evliya bir zatı tanıtır... Dünya sevgisinden yani haram ve mekruhlardan kurtulmanın çaresi, bu sevgiden kurtulmuş bir zatla beraber olmaktır. Böyle mübarek bir zat yoksa, onun talebeleriyle beraber olmalı. Talebeleri de yoksa, o zatın kitaplarını okumalı. Edeple okununca, o kitaplardan kalblere feyiz akar.
Din büyüklerimiz buyuruyor ki:
İnsan, her kuvvetini, her azasını, ne için yaratıldı ise, o yolda kullanmalıdır. Güzel ahlak ile süslenmelidir... Eğer, Allahü teâlâ bir kuluna şu dört şeyi verdiyse, ona her şeyi vermiştir. Hiçbir şey noksan değildir.
1- Ehl-i sünnet vel-cemaat itikadı. 2- Farzları yapmak. 3- Haramlardan sakınmak. 4- Ehlullaha [din büyüklerine] muhabbet... Bu dördü hepsini ihtiva eder. Çünkü bu dördü yoksa, insanın imanı da bozuktur, ibadeti de bozuktur, her şeyi bozuktur...
İmam-ı Rabbani Müceddid-i elf-i sani Şeyh Ahmed-i Faruki Serhendi hazretleri buyuruyor ki:
"Bu büyükleri tanıyanlar pervasız olsa, patavatsız olsa, edebe pek riayet edemese de azizdir ve de makbuldür."
Neden? Çünkü, Allahü teâlâ sevdiği kulunu rastgele adama sevdirmez. Eğer Allahü teâlâ sevdiği kulunu, seçtiği kulunu bir kuluna sevdirmişse o artık seçilmiştir, artık o kurtulmuştur...
Bu din büyüklerini tanıyan bunlara muhabbet besleyen kimse müşrik olmaz, yani bu büyüklerin kabul ettiği kimse, her türlü haramı işleyebilir, her pisliğe bulaşabilir lakin küfre kaymaz, şaki olmaz. Küfürle arasında duvar vardır. Küfür ve şirkten emindir, kurtulmuştur. Allahü teâlâ da şirkten başka günahları affedeceğini söylüyor...
Bu büyükler ileride müşrik olacak kişiyi bu gemiye almazlar. Yani gemiden atacakları kimseyi baştan almazlar. Gemiye aldıklarını da atmazlar. Ancak, gemiden atlayan olabilir. Gemiden atlamaya sebep olan iki şey vardır: Biri inkâr, diğeri imtihan...
Ahir zamanda imanı korumak çok zordur. Bir anlık gaflet, sonsuz felakete sebep olur. Peki, kurtuluş çaresi nedir? Bir gün İmam-ı Rabbani hazretlerine “Bunun çaresi nedir?” diye soruyorlar. O mübarek de bu suale tek cümleyle cevap veriyor:
Kim bu felaketten kurtulduysa, git onunla beraber ol!” 
Ne okuduğun, ne ettiğin seni kurtarmaz. Hiç kimse deryaları yüzerek geçemez. Mutlaka bir gemiye binmek zorundadır. O gemiye binmeyen, yolun başında kalır.
Gemi selametle limana ulaşırsa yalnız kaptan değil, içindeki herkes kurtulur. Geminin içinde bulunmak lazımdır. Gemide ol yeter...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621270 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/621270.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT