BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bir bardak su bile etmeyen servet!..

Halife Harun Reşid, Şibli hazretlerinin Bağdat’a geldiğini duyar. Kendisinden bir nasihat almak için can atmaktadır!..
 
Ebû Bekr-i Şiblî hazretleri, büyük âlim ve velîlerden Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin talebesidir. Aynı zamanda Mâlikî mezhebinin fıkıh âlimlerinden olup, İmâm-ı Mâlik'in "Muvattâ"sını ezbere bilirdi.
Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri, Şiblî'yi çok sever, ona diğer talebelerinden daha çok önem verirdi. Onun için; "Her kavmin bir tâcı vardır. Bu kavmin tâcı da Şiblî'dir. Ona, birbirinize baktığınız gözle bakmayın. O müstesnâ bir kimsedir" buyururdu... Zamanının bir tânesi olan Şiblî hazretleri, 945 (H.334) senesinde Bağdât'ta vefât etti...
Ebû Bekr-i Şiblî hazretlerinin nasihatleri çoktur. Buyurdu ki:
“Dünyadaki sermâyenize çok dikkat edin ve bilin ki ahiretteki sermâyeniz de bu olacaktır.”
“Zühd; kalbi mal yerine, onu yaratanına döndürmektir.”
“Kim Allahü teâlâyı bilirse, gam ve keder içinde olmaz.”
“Eshâb-ı kirama hürmet etmeyen kimse, Muhammed aleyhisselâma imân etmiş olmaz.”
“Şükür, nimeti değil, nimeti vereni görmektir.”
           ***
Bu mübarek zat bir gün Hicaz'a gitmek için yola çıkar, yolu Bağdat’tan geçer. Zamanın halifesi Harun Reşid, Şibli hazretlerinin Bağdat’a geldiğini duyar.
-Biz mi ziyaretine gelelim yoksa o mu bizim sarayımıza şeref verir? diye haber gönderir. Şibli hazretleri;
-Biz halifenin yanına geliriz, der ve saraya gider.
Halife Harun Reşid, Şibli hazretlerine; 
-Bana bir nasihat eder misiniz efendim der. Şibli hazretleri oradakilere;
-Bana bir bardak su getirin, der. Getirirler. Halifeye;
-Eğer çölde susuz kalsanız, ölmek üzere olsanız, biri elinde bir bardak su ile çıkıp gelse ve; "Bu bir bardak suyu sana veririm ama servetinin yarısını isterim" dese, verir misin? Halife düşünür ve;
-Elbette veririm, der.
Şibli hazretleri; 
-Peki bu suyu içtin, çıkaramıyorsun! Bir doktor gelse, "Ben o suyu [idrarı] dışarı çıkarırım fakat servetinin diğer yarısını isterim, verir misin?" dese! 
Harun Reşid düşünür ve; 
-Elbette veririm, der. Şibli hazretleri buyurur ki:
-Ey Halife! O hâlde bir bardak su bile etmeyen servetine güvenme! 
Harun Reşid ağlamaya başlar. "Bana bir nasihat daha eder misiniz?" der. Şibli hazretlerinin son nasihati şöyle olur:
-Siz suyun başındasınız, Allahü teâlâ Peygamber efendimizden beri akıp gelen bu İslamiyet suyunun bekçisi olmayı size nasip etti, bu suya pislik karıştırma, karıştırılmasına da müsaade etme, bid’at karıştırma onu tertemiz olarak koru.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/621874.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT