BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni askerlik sisteminde dövizle askerlik meselesi

Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulûsi Akar yeni askerlik sistemini etraflıca anlattı. Bedelli askerlikten yedek astsubaylığa kadar akıldaki hemen her soruyu açıklığa kavuşturdu Hulûsi Bey.
Ancak arada unutulan ya da üstünde yeteri kadar durulmayan bir konu daha var: O da dövizle askerlik sorunu... AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu TGRT'deki Medya Kritik programımıza Fuat Uğur aracılığıyla bir not gönderdi. Dövizle askerlik konusunda hiçbirimizin dikkat etmediği bazı hususlara dikkat çekiyor Sayın Yeneroğlu ve şunları söylüyor:
"Dövizle askerlik meselesi başta gençler olmak üzere yurt dışındaki insanlarımızın ana vatanlarıyla olan sosyal ve hukuki bağlarının korunması noktasında da önem arz eden bir husustur. Geçmişte bu boyut dikkate alınarak dövizle askerlik bedeli 6 bin avrodan 1000 avroya düşürülmüş, akabinde farklı değerlendirmelerden hareketle 2 bin avro olarak belirlenmiştir. Dövizle askerlik bedelinin yeni askerlik sistemi kapsamında 5.113 avroya yükseltilmesi hususunda bazı endişelerimi zat-ı âlinizle paylaşmak istiyorum:
Askerlik meselesinde yurt içi ile yurt dışını birbirinden ayrı değerlendirmemizin faydalı olacağı kanaatindeyim. Zira Türkiye'deki yükümlülerin iki alternatifi vardır: Ya askerlik yapma ya da bedelliden faydalanma. Ancak yurt dışında yerleşik hâle gelmiş bir Türk vatandaşının sadece dövizle askerlik imkânı vardır. Dolayısıyla eşitlik ilkesi bağlamında farklı bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
Yeni tasarının uygulanmasıyla uzun vadeli millî menfaatimize aykırı bir şekilde, Türk vatandaşlığından çıkma durumlarının artma ihtimali yüksektir. Çünkü bunca yılın ardından yurt dışındaki insanımız ya doğum itibarıyla zaten ilgili ülkenin vatandaşıdır veya rahatlıkla ilgili ülkenin vatandaşlığına geçebilmektedir. Gerek ekonomik gerekse diğer farklı nedenlerle 5113 avro ödememek için Türk vatandaşlığından çıkmayı tercih edenlerin olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durum ana vatan Türkiye ile bağın hukuken kopması, yurt dışındaki insanlarımızla olan iletişimin ve bağın zayıflaması anlamına gelmektedir.
Öte yandan yurt dışı için düşünülen meblağ, bu insanlarımızın ekonomik şartlarını dikkate aldığımızda ağır bir maddi yükü teşkil etmektedir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de dövizle askerlik bedelini ödeyemediği için ana vatana gelemeyen ve çocuklarını da getirmeyen, dolayısıyla millî ve manevi olarak Türkiye’den kopmuş bir kitlenin oluşmasına sebep olabilecektir.
Bu değerlendirmeler doğrultusunda dövizle askerlikte düşünülen bedelin yeniden mülahaza edilmesi gerekir."
Mustafa Yeneroğlu'nun dediği gibi Türkiye'de yaşayan bir genç ya askerlik yapacak ya da bedelli çıkarsa ona başvuracak. Ama yurt dışında yerleşik olan ve çifte vatandaşlığı olan gençlerimiz için 5.113 avro yüksek bir meblağ ve bunun revize edilmesi gerekir. Çünkü bu rakamı ödeyemeyeceği için vatandaşlıktan çıkacak ve böylece Türkiye ile özellikle manevi bağları kopacak gurbetçilerimiz olacaktır.
Bu konuyu Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulûsi Akar'ın dikkatine sunuyor ve gereken düzenlemenin yapılacağını düşünüyoruz.
 
CEM KÜÇÜK'ÜN DİĞER YAZILARI
 
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/cem-kucuk/606967.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT