BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Divan’ı “divanlıktan” çıkarmayın!..

Divan Kurulu Başkanı’nın Kulüp Başkanı’na eleştiri adı altında hakaret etme hakkı hangi madde de vardır?

Galatasaray Divan Kurulu, Galatasaray Kulübü Tüzüğünün 97’nci maddesine göre kurulan “Kulüp kurullarından biridir” ve “görevleri” Tüzüğün 99’uncu maddesinde yazılıdır.
Bu madde “aynen” şöyledir: “Divan Kurulu, kulübün en yüksek danışma kuruludur. Görevleri:
99.1) Kulübün etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda mevzuat ve tüzük hükümleri ile bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını incelemek, inceleme sonucuna göre alacağı kararları yönetim kuruluna dilek ve tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir Divan Kurulu kararı ile ilk olağan Genel Kurul’a sunmak,
99.2) Yönetim kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, yönetim kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek,
99.3) Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını önermek,
99.4) Gerektiğinde yeniden bir tüzük yapılması, yürürlükteki tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapmak ve hazırlanacak taslağı yönetim kuruluna vermek,
99.5) Yönetim kurulunca üç ayda bir verilecek çalışma raporu ile bağımsız denetimin ilgili döneme ait denetim raporu özetini, konsolide hesap vaziyetini, denetim kurulu raporu ile birlikte incelemek, gerekirse görüşünü bildirmek, talebi hâlinde divan kurulu üyesine imza karşılığı olarak kopyalarını sunmak,
99.6) Yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler ve bildirilecek çeşitli konular hakkında görüşünü açıklamak,
99.7) Bu tüzükle kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.”
Şimdi soruyorum; bu maddede, “Divan Kurulunun ‘bir genel kurul gibi’ çalışma usulü ve hakkı olduğuna dair”, bir cümle var mıdır?..
Şimdi soruyorum; bu maddede, divan kurulu üyelerine, toplantılarda, tek tek kürsüye çıkarak, “Yönetim kurulundan hesap sorma”, yönetime hatta “Kulübü temsil eden” Kulüp Başkanı’na “güya eleştiri babında hakaret etme hakkı ve yetkisi veren” tek cümle var mıdır?..
Ne yazık ki, uygulamalarda “Divan kurulundaki toplantı usul ve esasları, tüzük maddesinde yazılı olan görev ve yetkilerin çok üzerine çıkartılmış” ve daha da acısı, “üyelerin o kürsüye çıkarak akıllarına ve ağızlarına her geleni üslup seviyesine bile bakmadan söylemelerinin yolunu açan” ve “Galatasaray’ın ‘kâmil’ üyelerinden kurulmuş olan divan kuruluna yakışmayan” bir tabloyu ortaya çıkarmıştır!..”
Bugün, Divan Kurulu Başkanı, kendini kulübün başkanı konuşurken bile, sözünü kesmeye çabalarken kulübü “borç batağına sürüklemiş” ve sonra da “bütün gelirlere haciz ve icra koyma emrivakisi ile karşı karşıya bırakmış” bir “eski” Başkan’a gösterdiği saygıyı göstermediği kulüp başkanının “Laf atma” sözü ile karşılaşacak bir duruma düşürmüştür!..
Zira Galatasaray Divan Kurulunun Sayın Başkanı, uzun bir zamandır, “Galatasaray Divan Kurulu Başkanı olarak değil, kulüpteki bir hizbin koruyucusu ve kollayıcısı intibaını verecek” bir tutum ve davranışın içine girmiştir.
Eğer “bu tabloda” kulüp başkanı ve kulüp yönetiminin “kusuru, hataları, yanlışları varsa”, bunun hesabın sorulacağı yer vardır; genel kurul!..
Bütün Galatasaraylılar iyi bilmeli ki, “Fenerbahçeli” Galatasaray Lisesi Müdürü’nün “Divan kurulu üyelerini ve kurulun başkanlık divanını büyük bir töhmet altında bırakan” o “zehir zıkkım” uyarı mektubuna sesini sedasını çıkarmayan bir Divan Kurulu Başkanı’nın, Galatasaray Kulübü Başkanı’na ve kulüp yönetimine karşı “horozlanma hakkı” yoktur ve olamaz!..

 

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ocal-uluc/612664.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT