BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Mübârek gecelerin gündüzleri de kıymetlidir

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Takvîmlere göre dün, mübârek "Berât gecesi"ni idrâkle şereflendik. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı zamanlara husûsî kıymet vermiş, bu zamanlardaki duâ ve tevbeleri kabûl edeceğini bildirmişdir. Kullarının çok ibâdet yapmaları, duâ ve tevbe etmeleri için böyle zamanları sebep kılmıştır. Bilindiği gibi, kıymetli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü öğle namazı vaktinden, o gecenin fecrine yani imsâk vaktine kadar olan zamandır. Yalnız, Arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri takip eden gecelerdir. Şunu yakînen bilmeliyiz ki, mübârek geceler ve günler, Cenâb-ı Hakkın bu ümmete birer ihsânıdır. Geçmiş ümmetlerin ömürleri uzundu. Beşyüz yıl, bin yıl yaşayan ümmetler vardı. Ömürleri uzun olduğu için elde ettikleri sevâplar da o oranda fazlaydı. Peygamber Efendimiz, ümmetinin ömrü kısa olduğu için sevâpları da az olacak diye üzülüyordu. Allahü teâlâ, mübârek gün ve geceleri ihsân buyurarak, bu gecelerde verdiği kat kat fazla sevâplarla diğer ümmetlerden daha çok sevâp kazanmalarına imkân verdi. "BİN AYDAN HAYIRLIDIR" Nitekim, Peygamberimiz geçmiş ümmetlerin işledikleri amelleri, aldıkları sevâpları anlatırken, Eshâb-ı kirâm hayret edip, "Biz bu kısa ömrümüzle, bu sevâplara nasıl kavuşabiliriz?" diye üzüldüler. O anda, Cebrâîl aleyhisselâm gelerek: "Ya Resûllallah! Sen ve Eshâbın geçmiş ümmetlerin bin ay ibâdet edip, bu müddet içinde göz açıp kapayacak kadar Allahü teâlâya isyânda bulunmadıklarına hayret ettiniz. Allahü teâlâ, sana bundan hayırlısını indirdi. Kadir suresinde beyân olunun fazîletler, sen ve Eshâbının hayret ettiğiniz şeylerden üstündür" buyurdu. Âyet-i kerîmede bildirilen "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır" müjdesine Resûlullah ve Eshâbı çok sevindiler. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: "Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allah, o günlerde duâ edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsâna nâil olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berât gecesi, Cum'a gecesi ve günleri." [Deylemî] "Rahmet kapıları dört gecede açılır. O gecelerde yapılan duâ reddolmaz. Fıtr ve Kurbân bayramlarının birinci geceleri, Berât ve Arefe geceleri." [İsfehânî] "Allah şu dört geceyi hayırla süsler. Ramazân bayramı gecesi, Kurbân bayramı gecesi, Arefe gecesi, Şa'bânın ortasındaki [Berât] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır." [Deylemî] "Berât gecesi göklerin kapıları açılır, melekler, mü'minlere müjde verir ve ibâdete teşvik ederler." [Nesâî, Beyhekî, Münzirî] "Allah, Şa'bânın ortasındaki [Berât] gecesinde, dünyâ semâsına tecellî eder. Benî Kelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günâhlarını affeder." [Tirmizî, İbn-i Mâce] "Allahü teâlâ, Berât gecesinde, kâfirler hariç, mü'minleri mağfiret eder. Kindârları da (Müslümân kardeşine kin güdenleri de), bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez." [Taberânî, Beyhekî] "Allahü teâlâ, Şa'bânın 15. gecesinde müşrik ve müşâhin [bid'at ehli] hâriç herkesi affeder." [İbn-i Mâce] "Sâlih akrabâyı terk eden, ana-babaya âsî olan kimse, Berât gecesi affa kavuşamaz." [Beyhekî] İçerisinde bulunduğumuz gece ve günlerde, Allahü teâlânın ihsân ettiği bütün ni'metlere şükretmeli, yaptığımız hatâlar, günâhlar için de bolca tevbe-istiğfâr etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemeliyiz. Yine böyle zamanlarda çokça kazâ namazları kılmalı, Kur'ân-ı kerîm okumalı, duâ etmeli, salevât-ı şerîfe getirmelidir. Bilhâssa mübârek zamanlarda ilim öğrenmelidir. En kıymetli ilim ise, doğru yazılan ilmihâl bilgileridir. "Yâ Rabbî, bize dünyâ ve âhıret saâdeti ihsân eyle...", "Bize hidâyet verdikten sonra, kalblerimizi kaydırma..." diye de duâ etmelidir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
498511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/498511.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT