BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Namaz, bütün ilâhî dinlerde emredilen çok mühim bir ibâdettir

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Bilindiği gibi, bütün İslâm âlimlerinin kitaplarında, Allahü teâlâ'ya ve Peygamberi'ne îmândan sonra, dînimizde en kıymetli ibâdetin namaz olduğu bildirilmiştir. Namazın ehemmiyetini bildiren âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler pek çoktur. Kur'ân-ı Kerîm'de yüzden fazla yerde, namaz kılmak emri tekrâr edilmekte, hadîs-i şerîflerde namazın nasıl kılınacağı öğretilmekte ve teşvîk edilmektedir. Tabîî ki İslâmiyette en önemli emir îmân etmektir. Îmân, bir binânın temeli gibidir. Namaz ise, bu binânın kirişleri ve duvarları gibidir. ORUÇ İLÂHÎ DÎNLERDE VARDI Kur'ân-ı Kerîm'de, Bakara sûresinin 183. âyet-i kerîmesinde, orucun, "geçmiş ümmetlere de farz kılındığı" ifâde buyurulmaktadır. "Oruç" ibâdeti gibi "Namaz" ibâdeti de, bütün İlâhî dînlerde vardı. Nitekim Hazret-i Âdem, Cennet'ten çıktığında sabâh namazı vaktiydi; iki rek'at namaz kılmıştı. Hazret-i İbrâhîm, öğle vaktinde oğlu İsmâîl aleyhisselâmı kurban etme emrinden affedildiğinde, dört rek'at namaz kılmıştı. Yûnus aleyhisselâm, balığın karnından kurtulduğu vakit ikindi vaktiydi; bu zaman dört rek'at namaz kılmıştı. Hazret-i Mûsâ'ya yardımcı olarak, ağabeyi Hazret-i Hârûn gönderildiğinde, yatsı vaktiydi; Hazret-i Mûsâ o vakitte dört rek'at namaz kılmıştı. Îsâ aleyhisselâm, Cenâb-ı Hakk'ın verdiği ni'metlere şükür için, akşam vaktinde üç rek'at namaz kılmıştı. Âdem aleyhisselâm ikindi, Ya'kûb aleyhisselâm akşam, Yûnus aleyhisselâm yatsı namazlarını kılarlardı. Vitir namazı, Peygamberimizin Mi'râc'ta kıldığı namazlardandır. Bütün Peygamberlerin kıldıkları namazlar bir araya toplanarak, Mi'râc'ta Müslümanlara 5 vakit namaz farz edildi. NAMAZLA İLGİLİ HADÎS-İ ŞERÎFLER Îmândan sonra en mühim ibâdet namazdır. Resûlullah Efendimizin bu husûsla ilgili bazı hadîs-i şerîflerine temâs edelim. Sevgili Peygamberimiz buyurmuşlardır ki: "Kıyâmet günü, îmândan sonra, ilk suâl namazdan olacakdır." Allahü teâlâ buyuracak ki: "Ey kulum, namaz hesâbının altından kalkarsan, kurtuluş senindir. Öteki hesâplarını da kolaylaştırırım!" "Kıyâmette kulun ilk sorguya çekileceği ibâdet, namazdır. Namaz düzgün ise, diğer amelleri kabûl edilir. Namaz düzgün değilse, hiçbir ameli kabûl edilmez." [Taberânî] "Kıyâmet günü kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı tamâm ise diğer amelleri de kabûl olur. Eğer namazı noksân ise, diğer amelleri de reddedilir." [İmâm Gazâlî] Bütün ibâdetlerin en fazîletlisi namazdır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: "Namazın dîndeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." [Taberânî] "Namaz dînin direğidir. Namaz kılan, dînini doğrultmuş (ayakta tutmuş) olur. Namaz kılmayan, dînini yıkmış olur." "Namaz dinin direğidir, terk eden dînini yıkmış olur." [Beyhekî] "En fazîletli amel, vaktinde kılınan namazdır." [Ebû Dâvûd] "Farzları edâ ve muhâfaza, cihâdın en fazîletlisidir." [Taberânî] "Namaz, Allahü teâlânın hoşnûd (râzî) olduğu bütün amellerin en fazîletlisidir. Rızkın bereketi, duânın kabûlüdür. Kabirde ışıktır. Sırât köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennet'te başa tâçtır. Îmânın başı, gözün nûru ve Cehennem'den kurtarıcıdır." [Miftâhu'l-Cenne] "Cennetin anahtarı namazdır." [Dârimî] Bir kimse, Peygamber Efendimize: "Ben, Allah ve Resûlüne inanır, namazlarımı kılar, zekâtlarımı verir, oruçlarımı tutar ve diğer ibâdetlerimi yaparsam, kimlerden olurum?" diye suâl edince, ona cevâben buyurdu ki: "Sen sıddîklardan ve şehîdlerden olursun." [Bezzâr] "Ümmetimin fesâdı zamanında sünnetime yapışan [ya'nî Ehl-i Sünnet ve Cemâ'at i'tikâdı üzere bulunan] ve beş vakit namazı cemâatle kılanın amel defterine, her gün yüz şehîd sevâbı yazılır." [İ. Nâsıru'd-dîn] [İnşâallah yarın da, bu mühim konuda birkaç kelime daha yazalım.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
503052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/503052.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT