BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Şevvâl ayında tutulacak oruçlar

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Aslında her zaman oruç tutmak sevâptır; fakat Şevvâl ayında tutulan orucun daha çok sevâbı vardır. Bu oruçlar, ramazân orucunun eksikliklerini de tamâmlar. Oruç kazâsı olmayanın, nâfile oruç tutması çok sevâptır. Şüphesiz ki, herhangi bir nâfile ibâdetin sevâbına kavuşabilmek için, îmânda ve farzlarda kusûr olmaması, harâmlardan kaçıp günâhlara tevbe etmek ve o işi ibâdet olarak yapmaya niyet etmek de şarttır. Bir Müslümânın kazâ borçları varsa, tabîî ki önce onları bitirmelidir. Şunu unutmamalıdır ki, farz olan bir ibâdet, bir özürden dolayı vaktinde yapılamamış ise, bunu daha sonra, hemen ilk fırsatta kazâ etmelidir. Şevvâl ayında olsun, diğer mübârek gün ve aylarda olsun tutulan oruçlar hep nâfiledir. Ya'nî farz oruç gibi değildir. Sevâbı ne kadar çok olursa olsun, nâfile oruçların hiçbiri, farz ile kıyâslanamaz. Şevvâl ayında altı gün oruç tutarken, kazâya da niyet edilirse, hem bugünlerde oruç tutulmuş olur, hem de kazâsı ödenmiş olur. HER AY 3 GÜN ORUÇ TUTMAK Her ay, 3 gün oruç tutmak çok iyidir. Çünkü hadîs-i şerîflerde buyurulmuştur ki: "Her [kamerî] ayda, üç gün oruç tutmak, bütün yılı oruçlu geçirmek gibi sevâptır." [Buhârî] "Her ay 3 gün oruç tutan, yılın tamamında oruç tutmuş gibi olur." [Müslim] "Her ay 3 gün oruç tutanın kalbinin pası temizlenir." [Nesâî] "Her ay 3 gün oruç tutanın kalbindeki kin yok olur." [Bezzâr] "İbrâhîm aleyhisselâm, her ayda 3 gün oruç tuttu. Allahü teâlâ da ona, ömrü boyunca oruç tutmuş gibi sevâp verdi ve ömür boyu sanki yiyip içmiş gibi de zindelik, kuvvet verdi." [Beyhekî] "EYYÂM-I BÎD" GÜNLERİ Bu oruçları, "Eyyâm-ı bîd" denilen kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutmak iyi olur. Çünkü hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: "Ayda 3 gün oruç tutan, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutsun." [Nesâî] "Her ay, eyyâm-ı bîd'da oruç tutan kimse, yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevâba kavuşur." [Nesâî] PAZARTESİ VE PERŞEMBE Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak sünnet olduğundan, Şevvâl ayında tutulacak olan nâfile veya kazâ oruçları, bu günlerde tutmak çok iyi olur. Çünkü hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: "Cennetin kapıları, Pazartesi ve Perşembe günleri açılır." [Müslim] "Pazartesi ve Perşembe günleri, günâhların affedildiği günler olduğu için, ben bu günlerde oruç tutuyorum." [Müslim] "Ameller, Pazartesi ve Perşembe günleri, (Allahü teâlâya) arz olunur. Ben de amelimin oruçlu iken arz olunmasını isterim." [Tirmizî] ŞEVVÂL ORUCUNUN FAZÎLETİ Şimdi gelelim Şevvâl orucuna: Ramazân ayında oruç tuttuktan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutanlar, senenin tamâmını oruç tutmuş gibi olurlar. Çünkü hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: "Ramazân orucunu tutup, Şevvâl ayında da altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi olur." "Ramazân orucu ile Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır." [İbn-i Mâce] "Ramazândan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur." [Taberânî] "Ramazân ayı orucu on aya, ramazândan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukâbil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevâbına kavuşulur." [İbn-i Huzeyme] Bazı âlimler, bu 6 gün orucun, bayramdan sonra, vakit geçirmeden, hemen tutulmasının iyi olacağını bildirmişlerdir. Ama bu oruçları aralıklı olarak tutmak da câizdir. Kur'ân-ı kerîmde, "Bir hasene işleyene, en az 10 sevâb verilir" buyurulmaktadır. Bunun için, Ramazân-ı şerîfte tutulan 30 gün oruca karşılık 300, Şevvâl ayında tutulan 6 gün oruca karşılık da, 60 gün sevâbı yazılacağından, toplam 360 gün oruç tutulmuş gibi olur. Hicrî-kamerî sene 354 gün olduğundan, böylece bütün sene oruçlu geçirilmiş sayılır. [Zâten bildiğiniz gibi, Ramazân Bayramının 1. günü, Kurbân Bayramının da 4 günü olmak üzere, senede toplam 5 gün oruç tutmak harâmdır.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
505017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/505017.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT