BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Mübarek "Üç Aylar"dan ikincisi olan Şa'bân ayı

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
22 Mayıs 2012 Salı günü, "Recep ayı"nın ve mübârek "üç aylar"ın ilk günü idi. Recep ayı hem "Harâm Aylar"ın, hem de "Üç Aylar"ın ilkidir. [Harâm aylar Recep, Zilka'de, Zil-hicce ve Muharrem aylarıdır. Üç aylar ise Recep, Şa'bân ve Ramazân aylarıdır.] Halkımız arasında "Üç Aylar" diye anılan "Recebü'l-ferd", "Şa'bânü'l-muazzam" ve "Ramazânü'l-mübârek" aylarının, İslâm dîninde özel yerleri vardır. Bunlardan birincisi olan Receb, "Allahü teâlânın ayı"; ikincisi olan Şa'bân, "Peygamber Efendimizin (sallallâhü aleyhi ve sellem) ayı"; Ramazân-ı şerîf de "Ümmet-i Muhammed'in ayı" olarak bilinmektedir. Âdem aleyhisselâmdan beri hürmet edilen, kıymetli bir ay olan "Recebü'l-ferd" ayının afv ve mağfirete, bu ayı ta'kîb eden "Şa'bânü'l-muazzam" ayının şefâate, "Ramazânü'l-mübârek" ayının da sevâpların kat kat verilmesine mahsûs aylar olduğu bildirilmiştir. "BEREKETLER İHSÂN EYLE!" Sevgili Peygamberimiz, Recep ayının başında, "Allah'ım! Receb ve Şa'bân aylarında bizler için bereketler ihsân eyle; bizleri Ramazân ayına da kavuştur" şeklinde duâ buyururlardı. 24 Mayıs 2012/3 Receb 1433 Perşembe günü, öğleden sonra başlamak üzere, mübârek Cum'a gecesinde, mübârek "Regâib Kandili"ni idrâk etmekle şereflenmiştik. [Ma'lûm olduğu üzere, Receb-i şerîfin ilk Cum'a gecesine "Regâib gecesi" denir. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Her Cum'a gecesi de kıymetlidir. O iki kıymetli gece bir araya gelince, daha da kıymetli olmaktadır.] 16 Haziran 2012 [26 Receb 1433] Cumartesi'yi 17 Haziran [27 Receb 1433] Pazar'a bağlayan gece de, Mi'râc Kandili idi. İsrâ ve mi'râc hâdisesi, Peygamberimizin Medîne-i münevvere'ye hicretlerinden 19 ay önce, mîlâdî 621 yılında, geceleyin vukû' bulmuştur. [Resûlullahın bedenen Mekke'deki Mescid-i Harâmdan Kudüs'teki Beytü'l-Makdis'e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur; çünkü Kur'ân-ı kerîmde açıkça zikrediliyor. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise, Ehl-i Sünnetten ayrılmış olur; dâl (sapık) ve mübtedi' (bid'at ehli) olur.] Beş vakit namaz bu zamanda farz kılınmıştır [Önceden sabâh ve ikindi namazları olmak üzere iki vakit farz idi]. Ayrıca, îmân esaslarıyle ilgili Bakara sûresinin son iki âyeti ve ümmetinden şirk koşmayanların Cennete gireceği müjdesi, Peygamber Efendimizin mi'râc dönüşü biz ümmetine getirdiği en değerli hediyeler arasındadır. Yine o gecede, arada vâsıta olmaksızın, bizzât Allahü teâlâ tarafından Peygamber Efendimize vahyedilen İsrâ sûresinin 23. ilâ 39. âyetleri arasında belirtilen 12 madde bildirilmiştir: Peygamber Efendimiz, o gecede, Cebrâil aleyhisselâmın geçemediği noktadan ötelere geçmiş, bilinmeyen bir şekilde, mekânsız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak, arada vâsıta olmaksızın Allahü teâlâyı görmüş ve konuşmuştur. 20 Haziran Çarşamba=30 Receb, 21 Haziran Perşembe ise=1 Şa'bândı. 19 Temmuz Perşembe=29 Şa'bân olup 20 Temmuz Cuma=1 Ramazân 1433 başlayacaktır. Ramazan ayı bu sene 30 gün çekiyor, 30 Ramazan 18 Ağustos Cumartesiye rastlıyor, 19 Ağustos Pazar günü de 1 Şevvâl olup Ramazân bayramı başlayacaktır. "İNSANLAR BUNDAN GÂFİLDİR" Resûlullah Efendimiz, Şa'bân ayına çok değer verir ve bu ayda çok oruç tutardı. Âişe vâlidemiz (radıyallahü anhâ) buyuruyor ki: "Resûlullahın, [Ramazân ayı müstesnâ olmak üzere] hiçbir ayda, Şa'bân ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şa'bânın tamâmını oruçlu geçirirdi." [Buhârî] Resûlullah Efendimize, Şa'bân ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman buyurdu ki: "Şa'bân, öyle fazîletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildirler. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim." [Nesâî] Bu konudaki diğer bir hadîs-i şerîf de şöyledir: "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şa'bân ayında tutulan oruçtur." [Tirmizî] [İnşâallah yarınki makâlemizde de, bir nebze Berât gecesinden bahsedelim.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
540561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/540561.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT