BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yavrularımıza, Kur’ân okumayı öğretmeliyiz

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook

Günümüzün gelişmiş imkânları içerisinde, mukaddes emânet Kur'ân-ı kerîmi okuyamayan, bilemeyen bir Müslümân düşünülebilir mi, bilmiyorum?

 
Bilindiği üzere, imândan sonra en mühim farîza olan namazın 12 farzından biri "kırâet"tir. O da, namazda, Allahü teâlânın kelâm-ı İlâhîsi olan Kur'ân-ı kerîmi okumak demektir. Günümüzün gelişmiş imkânları içerisinde, Yüce Rabbimizin bizlere gönderdiği mukaddes emânet Kur'ân-ı kerîmi okuyamayan, bilemeyen bir Müslümân düşünülebilir mi, bilmiyorum?
Kur’ân-ı kerîmi okumak, öğrenmek ve öğretmenin fazîleti çoktur, çok sevaplı bir iştir. Hele hatmetmek, daha çok sevaptır.
İki hadîs-i şerîf meâli şöyledir: "En üstün ibâdet, Kur’ân okumaktır." [İbn-i Kâni']
"Kur’ân-ı kerîmi hatmedene, 60 bin melek duâ ve istiğfâr ederler." [Deylemî]
Kur'ân-ı kerîmi, okuma ve okutma ile ilgili hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:
"Sizin en hayırlınız, Kur'ânı öğrenen ve öğretendir." [Buhârî]
"Kur'ân okunan yere rahmet yağar, melekler hâzır olur." [Buhârî]
"Kur'ân okuyun! Çünkü Kıyâmette size şefâat eder." [Müslim]
"Kur'ân okuyan kimse, bunamaz." [Tirmizî]
"Kur'ân-ı kerîmi okuyup ezberleyen, helâlini helâl, harâmını da harâm bilen, Cennete girer. Ayrıca [Müslümân] akrabâsından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefâat edip, onları Cehennemden kurtarır." [Tirmizî]
"Kur'ân okunan evin hayrı artar, sâkinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytânlar oradan uzaklaşır. Kur'ân okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytânlar oraya dolar." [Dârimî]
"Kur'ân okunan evin bereketi artar. Kur'ân okunmayan ev, bereketsiz olur." [Dârimî]
"Kur'ân ehli, Cennet ehlinin reîsleridirler." [Hâkim]
"Kur'ân okunan ev, gök ehline, yerden yıldızın göründüğü gibi (parlak)  görünür." [Beyhekî]
"Evlerinizde Kur'ân okumayı artırın! Kur'ân okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir." [Dârekutnî]
"Her gece on âyet okuyan, gâfillerden sayılmaz." [Hâkim]
"Bir âyet öğrenmek, yüz rekât [nâfile] namaz kılmaktan daha iyidir." [İbn-i Mâce]
"Kim bir âyet öğrenirse, bu âyet, Kıyâmette onun için nûr olur." [Dârimî]
"Kur'ândan bir âyet dinleyen, sayısız çok sevâba kavuşur."[İmâm Ahmed]
"Kur'ân okuyanla dinleyen, sevâbda ortaktır." [Deylemî]
"İnsanların en çok ibâdet edeni, en çok Kur'ân okuyandır." [Deylemî]
"Kur'ân ehli, Ehlullahtır (Allah dostu, evliyâdır)." [Hatîb Bağdâdî]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
603468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/603468.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT