BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dünyada ve âhirette rahat etmek için -2-

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
“Bütün üstünlükler, faydalı şeyler, İslâmiyet'in içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyilikleri, İslâmiyette toplanmıştır...”
 
“İslâm”, sözlük manası itibarıyla, “boyun bükerek teslîm olmak” anlamına geliyorsa da, bir ıstılâh (terim, tabîr) olarak, “Allahü teâlânın, Peygamberi Muhammed aleyhisselâm vâsıtasıyla bildirdiği emirler ve yasaklarıdır.”
 “İslâmiyet”, Allahü teâlânın, “Cebrâil” ismindeki melek vâsıtası ile, “sevgili Peygamberi Muhammed” (aleyhisselâm)a gönderdiği, insanların dünyâda ve âhirette râhat ve mesut olmalarını sağlayan usûl ve kâideler, emirler ve yasaklardır.
Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerimdeki bir âyet-i kerîmede buyurdu ki (meâlen):
“Allahü teâlâ, Peygamberini hidâyet ve hak dîn İslâmiyet ile gönderdi. İslâm dînini, diğer dînler üzerine üstün kıldı. (Muhammed aleyhisselâmın hak) Peygamber olduğuna şâhid olarak Allahü teâlâ yeter.” (Feth sûresi, 28)
Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfte buyurdu ki:
“Dünyâ lezzetlerine kavuşmak için, İslâmiyet'in dışına çıkan kimse, âhiret lezzetlerine kavuşamaz.” (İzâletül-Hafâ)
Resûlullah (sallallahü aleyhi ve selem) yine buyurdu ki:
“Benim sünnetime, benden sonra da, hidâyete erdirilmiş olan Hulefâ-i Râşidînin sünnetine yapışınız” ve “Ümmetim arasında fitne, fesâd yayıldığı zamân, Sünnetime yapışana, yüz şehîd sevâbı vardır.”
Sünnete yapışmak, Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitaplarını öğrenmekle ve bunlara uymakla olur. Müslümânların dört hak mezhebinden herhangi birisinin âlimleri “Ehl-i Sünnet âlimleri”dirler. Ehl-i  Sünnet âlimlerinin reîsi, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbit’tir.
Hulefâ-i râşidînin 2.si olan Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) buyurmuştur ki:
“İzzet (şeref, itibâr, üstünlük) İslâm'dadır. İslâmiyet'in ahkâmına (hükümlerine) uyan azîz olur. Bu ahkâmı beğenmeyip, izzeti, huzûru, saâdeti, başka şeylerde arayan zelîl olur.”
Dârul-fünûn müderrislerinden (eski İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinden) Abdülhakîm Arvâsî (rahmetullahi aleyh) buyurmuştur ki:
“Bütün üstünlükler, faydalı şeyler, İslâmiyet'in içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyilikleri, İslâmiyette toplanmıştır. Bütün saadetler, muvaffakiyetler ondadır.”
Günümüzde bazı insanlar, okudukları bozuk eserlerin, yazıların; duydukları yanlış sözlerin tesiriyle, Allahü teâlânın en büyük ihsânlarından, lütuflarından biri olan İslâmiyeti terk edip mürted oluyorlar.
“İrtidâd”: “Dinden çıkma; Müslüman iken, İslâm dînini terk etme” demektir.
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde buyurdu ki (meâlen):
“İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (bütün iyi) işler, dünyâda da, âhirette de boşa gitmiştir. Onlar, o ateşin (Cehennem'in) arkadaşlarıdırlar. Onlar, orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.” (Bakara, 217)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
608808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/608808.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT