BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

“Hayâ imandandır”

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Din düşmanları, kızlardan ve kadınlardan, daha onlar çocukken hayâyı kaldırmaya çalışıyorlar. Hayâsız bir toplum meydana getirmeye uğraşıyorlar.
 
 
Bugün birazcık, hayânın îmândan olduğu konusu üzerinde durmak istiyoruz; ancak ona geçmeden evvel “Hayâ ve iffetin önemi” mevzûunda birkaç kelime söyleyelim:
Allahü teâlâ, insan neslinin devamı için, erkek ve kadını birbirine karşı cazip kılmıştır. Aynı zamanda, bu kuvvetli duygu karşısında, insanları, dünyada çetin bir imtihana tâbi tutmuştur. Dünyadaki kısa ömrümüz içinde, en zor imtihan hayâ ve iffet imtihanıdır. Bu imtihanda kazanan bir insan, dünya ve âhiretin kahramanıdır.
İnsanların kusursuz olması veya insanın düşüklüğü, daha ziyade iffet işinde belli olur. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmin birçok yerinde, iffetini muhafaza edenlere, büyük mükâfatlar vadetmiş; iffetini muhâfaza etmeyenlere de, Cehennem azabını göstermiş; iffetsizleri, bir insanı öldüren bir câni ile bir tutmuştur.
İffetli kimse, hayâ sahibidir, yani günah işlemeye utanır. Hayâ sahibi olmanın önemi büyüktür. Bu husûstaki birkaç hadîs-i şerîf şöyledir:
“Hayâ imandandır.” [Buhârî]
Hayâ azlığı küfürdendir.” [Hâkim]
“Hayâ, iffet, dile sâhip olmak ve akıl imandan; cimrilik, müstehcenlik, çirkin söz ve hayâsızlık nifâktandır.” [Beyhekî]
“Hayâsı olmayanın imanı da olmaz. İmansız da Cennete giremez.” [Deylemî]
İffet, yani nâmus ne kadar önemli ise, nâmussuzluk da o kadar kötüdür. Birçok günah hakkında (meselâ “hırsızlık yapmayın”, “adam öldürmeyin” şeklinde) direkt o fiiller hakkında yasak konulurken, “zinâ” hakkında, “zinâya yaklaşmayın” şeklinde, oraya götüren bütün söz ve işler de yasaklanmıştır.
Meselâ bir kız veya kadının, aralarında nikâh olmaksızın, dînen yabancı olan erkeklere şehvetle bakması (keza erkeğin aynı işi yapması), onlarla ölçüsüz şekilde görüşme, konuşma, mektuplaşma, çetleşme, mailleşme ve mesajlaşmasının, maâzallah o kötü sona ulaştırmasından korkulur.
Yüce Rabbimiz, müminlerin vasıflarını zikrederken de buyuruyor ki:
“Müminler, namazlarını huşû içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekâtlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riâyet ederler…” [Mü’minûn, 1-8]
Hadîs-i şerîfte, “Hayâ güzeldir, fakat kadınlarda daha güzeldir” buyurulmuştur. (Deylemî)
“Hayâ on kısımdır; dokuzu kadınlarda, biri erkeklerdedir.” 
Din düşmanları, kızlardan ve kadınlardan, daha onlar çocukken hayâyı kaldırmaya çalışıyorlar. Hayâsız bir toplum meydana getirmeye uğraşıyorlar.
Nâmusun önemi hakkındaki hadîs-i şerîflerden birkaçı şöyledir:
“İyi bilin ki, nâmusunu koruyana, Cennet vardır.” [Hâkim]
“Başkasının karısını, kızını ayartan bizden değildir.” [Hâkim, İmâm Ahmed]
“Bir kadın, beş vakit namazını kılar, nâmusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer.” [İbn-i Hibbân]
“Zinâdan korunan Müslümân, Cennete girer.” [Beyhekî]
“Şu altı şeyi yapanın, Cennete girmesine kefîlim: Doğru konuşan, verdiği sözü yerine getiren, emânete riâyet eden, nâmusunu koruyan, gözlerini harâmdan sakınan, ellerini kötülükten çeken.” [İmâm Ahmed]
“Kötülükten korunmak için, nikâhlı yaşayın ve iffetli olun.” [İbn-i Asâkir]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/609389.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT