BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ahlakı güzelleştirmek için...

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Güzel ahlâk, senden kesilen akrabânı ziyâret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir.”
 
 
Bugün maalesef bütün dünyâda, insan hakları ciddî bir şekilde ihlâl edilmektedir. Mukaddes dînimizde adam öldürmek, yaralamak, mâlını almak, çalmak şöyle dursun, kalp kırmak bile büyük günâhlardandır. Yüce dînimizde kadınlara, çocuklara, müslim olsun gayr-i müslim olsun bütün insanlara, hattâ hayvanlara bile ezâ, cefâ, onları taciz, onlara tecâvüzde bulunma, şiddet uygulama kesinlikle yasaktır.
Sevgili Peygamberimiz, bazı hadîs-i şerîflerinde buyurmuştur ki:
“En iyi kimse, en çok sevdiğim kimse, huyu en güzel olandır.” [Buhârî]
“Yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur.” [Müslim]
“Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir.” [Müslim]
“Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse, hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse, hayvan oraya koşar.” [Ebû Dâvûd]
“Müminlerin îmân yönünden en fazîletlisi, ahlâkça en iyi olanıdır.” [Tirmizî]
“Yumuşak olan kimseye, dünyâ ve âhiret iyilikleri verilmiştir.” [Tirmizî]
“Cennete götüren sebeplerin başlıcası, Allahü teâlâdan korkmak ve iyi huylu olmaktır. Cehenneme götüren sebeplerin başlıcası da, dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır.” [Tirmizî]
“Îmânı en kuvvetli kişi, ahlâkı en güzel ve hanımına en yumuşak olandır.” [Tirmizî]
 “En fazîletli mümin, ahlâkı en güzel olandır.” [Tirmizî]
“Sizin îmânca en güzeliniz, ahlâkça en güzel olanınızdır.” [Hâkim]
Bir kimse, Resûlullah Efendimizden nasîhat istedi, “Gazaplanma [hiddetlenme, kızma, sinirlenme, öfkelenme]” buyurdu. Birkaç kerre sordu, hepsinin cevâbında da, “Kızma [sinirlenme]” buyurdu. (Buhârî)
Güzel ahlâk konusunda, bunlardan başka birçok hadîs-i şerîf daha vardır; yine misâl olmak üzere, onlardan birkaçını zikredelim:
“Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Güler yüz ve tatlı dil ile, güzel ahlâkla memnun etmeye çalışınız!” [Hâkim]
“Güzel ahlâk, senden kesilen akrabânı ziyâret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir.” [Beyhakî]
“Halka kolaylık, yumuşaklık gösteren Müslümânın Cehenneme girmesi harâmdır.” [İmâm Ahmed]
“Affedin ki, Allahü teâlâ da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin.” [İsfehânî]
“Allah için affedeni, Allahü teâlâ yükseltir, azîz eder.” [Berîka]
“Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrûm edenlere ihsân etmek, güzel huylu olmaktır.” [İbn-i Ebid-dünyâ]
“Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, aleyhine de olsa, mutlakâ doğru konuş.” [Razîn]
“Mûsâ aleyhisselâm, "Ya Rabbî, Sen’in indinde en azîz kimdir?" diye sordu. Allahü teâlâ da, "İntikâm almaya gücü yeterken affedendir" buyurdu.” [Harâitî]
“Allahü teâlâ, merhameti olmayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez.” [İmâm Ahmed]
“Affedin ki, affa kavuşasınız.” [İmâm Ahmed]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/609513.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT