BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kur’ân, Levh-i mahfûza bu gece indirilmiştir

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Kur’ân-ı kerîmin Levh-i mahfûza inişi, Berât gecesinde olmuş, Peygamber Efendimize gönderilmesi ise Kadir gecesinde başlamıştır...
 
 
Bugün bir nebze, mukaddes kitâbımız Kur’ân-ı kerimden bahsetmeye çalışacağız. Ama önce şunu ifâde edelim ki, Cenâb-ı Hak, ezelde hiçbir şeyi yaratmadan önce, her şeyi takdîr etmiş, dilemiştir. Mübârek  “Berât Gecesi”nde, bunlardan bir yıl içinde olacak her şeyi, meleklere bildirir. İşte Kur’ân-ı kerîm, Levh-i mahfûza bu gece indirilmiştir. Bunlar, Duhân sûresinin 1-6. âyet-i kerîmelerinde bildirilmektedir.
Tefsîrlerde, Kur’ân-ı kerîmin iki türlü nüzûlü (inişi) bildiriliyor: Birincisi Levh-i mahfûza inişi, diğeri de Peygamber Efendimize gönderilmesi. Birincisi Berât gecesinde olmuş, ikincisi ise Kadir gecesinde başlamıştır.
“Kur'ân-ı Kerîm”: “Allahü teâlânın, sevgili Peygamberi Muhammed (aleyhisselâm)a, Cebrâil (aleyhisselâm) vâsıtasıyla, takrîben yirmi üç senede, Arabca olarak indirdiği, bize kadar, ilk nâzil olduğu şekilde, tevâtürle, yani yalan söylemeleri mümkün olmayan, üstün vasıflı insanların (başta Sahâbe-i kirâm olmak üzere) bildirmeleri ile gelen ve Mushaflarda yazılı olup, okunması ile ibâdet edilen, hiçbir kimsenin bir benzerini getiremediği ve getiremeyeceği son İlâhî kitaptır.”
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde buyurdu ki (meâlen):
“Kur'ân-ı kerîm için, bu sihirdir, bu ancak bir insan sözüdür, dedi. İşte bunu söyleyeni, şiddetli bir ateş içinde, Cehennem'e atacağım. Şiddetli ateşin ne olduğunu sen ne bilirsin? O, (içine girenleri) ne çıkarır, ne azaptan vazgeçer. İnsanın derisini karartır, yakar. Orada on dokuz (azap yapan melek) vardır.” (Müddessir, 24-30)
Büyük âlimlerden Abdülhakîm-i Arvâsî (rahimehullah) buyurmuştur ki:
“Kur'an-ı kerîm, Allah kelâmıdır; Muhammed aleyhisselâmın sözü değildir. Hiçbir insan öyle düzgün bir söz söyleyemez. Kur'ân-ı kerîmde bildirilenlerin hepsine “İslâmiyet” denir. Hepsine inanan insana “Mümin” ve “Müslümân” denir. Birini bile beğenmemeye îmânsızlık, yâni “küfür” denir.”
Şimdi burada, üç tane insâflı Batılının, Kur’ân-ı kerîm hakkındaki sözlerini nakletmekte fayda görüyoruz:
“Ben şehâdet ederim ki, modern ilmin, on dört asır geriden tâkip ettiği Kur'ân, Allah kelâmıdır.” (Kaptan Dr. Cousteau)
“Kur'ân'ın içinde pekçok tekrârlar vardır. Onu okuduğumuz zaman, bu tekrârlar bizi usandıracak sanılıyor, fakat biraz sonra bu kitap, bizi kendisine çekiyor. Bizi hayrânlığa ve sonunda büyük saygıya götürüyor.” (Goethe)
“İslâm dîninin kaynağı olan Kur'ân'da, cihân medeniyetinin dayandığı bütün temeller bulunmaktadır. O kadar ki, bugün bizim uygarlığımızın, Kur'ân'ın bildirdiği temel kâideler üzerine kurulduğunu kabûl etmemiz gerekir.” (Gaston Karl)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/613050.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT