BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Oruç tutmamayı mubâh kılan mazeretler

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Sevgili Peygamberimiz, bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki: “Allahü teâlâ, gebe ve emziklinin orucunu tehîr etti.”
 
 
Ramazân-ı şerîf ayında, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak ise büyük günâhtır. Peygamber Efendimiz, bir hadîs-i şerîfinde, “Özürsüz, ramazân ayında bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, ramazândaki o bir günkü sevâba kavuşamaz” buyurmuştur. Ama dînî bir mazeret varsa oruç tutmamak günâh olmaz. Oruç tutmamayı mubâh kılan özürler şunlardır:
1- Hastalık: Hasta olan veya oruç tutunca hastalığı artacak olan kimse, oruç tutmaz veya tutuyorsa bozabilir.
2- Sefer: Hanefî mezhebine göre, 104 km uzağa giden kimse, 15 günden az kaldığı yerde seferî (misâfir) olur. Yolculukta sıkıntı olur, iş aksar veya kazâya sebep olacak bir durum olursa, orucu kazaya bırakmak câiz olur. 
3- Gebe ve emzikli olmak: Kendine veya çocuğuna bir zarar gelecekse, hâmile (gebe) ve emzikli kadın oruç tutmaz. Sevgili Peygamberimiz, bir hadîs-i şerîfinde, “Allahü teâlâ, gebe ve emziklinin orucunu tehîr etti” buyurmuştur.
4- Açlık ve susuzluk: Kendisinde şiddetli açlık ve susuzluk meydâna gelen kimse, ölüm tehlikesi varsa veya aklı gidecekse yahut hastalanıp bir zarara uğrayacaksa, orucunu bozabilir.
5- İhtiyârlık: Çok yaşlı kimse, oruç tutamayacak hâlde ise, oruç tutmaz, iyileşme ihtimâli de yoksa, tutamadığı günler için fidye verir. [30 günün fidyesi, (1.750 gr. x 30=52.5 kg.) asgarî 53 kg un veya buğdaydır. Hurma, üzüm ve arpadan 3,5 kilo üzerinden hesap edilmektedir. Bu da toplam 105 kg etmektedir. Yahut da bunların bedelini verir.]
6- İkrâh: Oruç tutan, “Orucunu bozmazsan, seni öldürürüm veya bir uzvunu keserim” diye tehdit edilmişse, tehdît edenin dediğini yapmaya da gücü yetiyor ve blöf yapmıyorsa, oruçlunun orucunu bozması mubâh olur.
             ***
Hanımlar, muayyen (özel) günlerinde, şunları yapamazlar:
1- Namaz kılamaz. Hadîs-i şerîfte, “Hayızlı kadın namaz kılamaz” buyuruldu. (Buhârî, Müslim)
2- Oruç tutamaz. [Hazret-i Âişe vâlidemizin naklettiği bir hadîs-i şerîfte, hayızlı iken tutulamayan oruçların kazâ edileceği, kılınamayan namazların affolacağı bildirilmiştir. (Buhârî)]
3- Kur’ân okuyamaz. Hadîs-i şerîfte, “Hayızlı ve cünüp, Kur’ân-ı kerîm okuyamaz” buyuruldu. (Tirmizî)
4- Mushafa el süremez. Hadîs-i şerîfte, “Kur’âna, ancak hadesten [abdestsizlikten, cünüplükten, hayız ve nifâstan] temiz olan, el değdirebilir” buyuruldu. (Nesâî, Hâkim)
5- Câmiye giremez. Hadîs-i şerîfte “Cünübe ve hayızlıya mescide girmek helâl olmaz” buyuruldu. (İbn-i Mâce)
6- Kâbe’yi tavâf edemez. Hadîs-i şerîfte, “Beytullahı tavâf etmek, namaz kılmak gibidir, yanî abdestli olmak lâzımdır” buyuruldu. (Tirmizî)
7- Cimâ edemez (muâmele-i zevciyyede bulunamaz). (Bakara sûresi, 222)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/613466.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT