BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hem ramazan ayını hem de bayramı uğurladık...

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
“Ramazândan sonra, şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.”
 
 
Bu sene, koronavirüs (Covid-19) sebebiyle biraz buruk ve garip geçirdiğimiz "Ayların Sultânı" olan, mübârek ramazân ayı çabucak gelip-geçiverdi. Zâten Bakara sûre-i celîlesinin 184. âyet-i kerimesinde “eyyâmen ma’dûdât=sayılı günler” şeklinde zikredilmektedir.
Bu ayı takip eden Şevvâl ayının 1. günü, [takvimlere göre, 24 Mayıs 2020 Pazar günü], “îd-i fıtır” yâni “Ramazân Bayramı”nın 1. günü, 10 Zilhicce de “îd-i adhâ” yani “Kurbân Bayramı”nın 1. günüdür.
Bilindiği gibi, Arabî ayların 10.su olan “Şevvâl-i şerîf ayı”nın 1. günü “Ramazân Bayramı” başlar ve 3 gün devam eder. Yine Arabî ayların 12.si ve sonuncusu olan “Zil-hicce ayı”nın 10. günü de “Kurbân Bayramı” başlar, bu da 4 gün devam eder.
[Allahü teâlâ, necîp milletimizin ve bütün Müslümânların sıhhat ve âfiyet içerisinde daha nice ramazân aylarına ve bayramlara kavuşmalarını nasip buyursun.]
 
ŞEVVÂL ORUCUNUN FAZÎLETİ
 
Sevgili Peygamberimiz, hadîs-i şerîflerinde buyurdular ki:
“Ramazân orucunu tutup, şevvâl ayında da altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi olur.”
“Ramazân orucu ile şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.” [İbn-i Mâce]
Ramazân ayında oruç tuttuktan sonra, şevvâl ayında da 6 gün oruç tutanlar, senenin tamâmını oruç tutmuş gibi olurlar. Kur'ân-ı kerîmde, “Bir hasene işleyene, en az 10 sevap verilir” buyurulmaktadır. Bunun için, Ramazân-ı şerîfte tutulan 30 gün oruca karşılık 300, şevvâl ayında tutulan 6 gün oruca karşılık da, 60 gün sevap yazılacağından, toplam 360 gün oruç tutulmuş gibi olur.
“Ramazândan sonra, şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur.” [Taberânî]
“Her [kamerî] ayda, üç gün oruç tutmak, bütün yılı oruçlu geçirmek gibi sevâptır.” [Buhârî]
“Her ay 3 gün oruç tutanın kalbindeki kin yok olur.” [Bezzâr]
“İbrâhîm aleyhisselâm, her ayda 3 gün oruç tuttu. Allâhü teâlâ da ona, ömrü boyunca oruç tutmuş gibi sevap verdi ve ömür boyu sanki yiyip içmiş gibi de zindelik, kuvvet verdi.” [Beyhekî]
Bu oruçları, “Eyyâm-ı bîd” denilen kamerî ayların 13, 14 ve 15. günleri tutmak iyi olur. Çünkü hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Ayda 3 gün oruç tutan, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutsun.” [Nesâî]
“Her ay, eyyâm-ı bîd’da oruç tutan kimse, yılın tamâmında oruç tutmuş gibi sevâba kavuşur.” [Nesâî]
“Cennetin kapıları, pazartesi ve perşembe günleri açılır.” [Müslim]
 “Ameller, pazartesi ve perşembe günleri, (Allahü teâlâya) arz olunur. Ben de amelimin oruçlu iken arz olunmasını isterim.” [Tirmizî] 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/613805.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT