BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Şevval oruçlarında kazaya niyet edilebilir...

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Oruç kazâsı olmayanın, nâfile oruç tutması çok sevaptır. Ama kazâları varsa, tabii ki önce onları bitirmelidir.
 
 
Aslında, bedenî ibâdetlerden olan orucu, [oruç tutulması harâm, yasak veya mekrûh olan zamanlar hâricinde] her zaman tutmak sevaptır; fakat şevvâl ayında tutulan orucun sevabı daha çoktur. 
Oruç kazâsı olmayanın, nâfile oruç tutması çok sevaptır. Ama kazâları varsa, tabii ki önce onları bitirmelidir. Şunu unutmamalıdır ki, farz olan bir ibâdet, bir özürden dolayı vaktinde yapılamamış ise, bunu daha sonra, hemen ilk fırsatta kazâ etmelidir.
Şevvâl ayında tutulacak olan nâfile veya kazâ oruçları, dün naklettiğimiz hadîs-i şerîfler mûcibince, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnet olduğundan, bu günlerde tutmak çok iyi olur. Oruç kazâsı olanların da bu günlerde tutmaları iyi olur.
Her ay, 3 gün oruç tutmak da çok iyidir. Dünkü makâlemizde, bu konuda da bazı hadîs-i şerîfler naklettik.
 
ŞEVVÂL ORUCUNUN ZAMANI
 
Bazı âlimler, bu 6 gün orucun, bayramdan sonra, vakit geçirmeden, hemen tutulmasının iyi olacağını bildirmişlerdir. Ama bu oruçları aralıklı olarak tutmak da câizdir.
“Şevvâl ayında tutulan 6 gün oruç, şevvâl ayı içerisinde hangi gün olursa olsun tutulabilir mi?” diye sorulan bir suâle, fıkıh kitaplarında, “Evet, 30 gün içinde, altı gün oruç tutulur diye yazılıdır” şeklinde cevap verilmiştir...
Ali el-Havvâs hazretleri buyurdu ki: 
"Şevvâl ayında tutulan bu altı günlük oruca da, ramazân-ı şerîfteki saygıyı göstermelidir. Çünkü, Şevvâl ayında tutulan oruçlar, ramazân ayındaki oruçların eksikliklerini tamîr durumundadır."
Şevvâl ayında olsun, diğer mübârek gün ve aylarda olsun tutulan oruçlar, hep nâfiledir. Yanî farz oruç gibi değildir. Sevâbı ne kadar çok olursa olsun, nâfile oruçların hiçbiri, farz ile kıyâslanamaz...
Oruç kazâsı olmayanın, nâfile oruç tutması çok sevâptır. Farz borcu olanların nâfilelerine sevap verilmeyeceği bildirilmiştir. Meselâ farz namaz borcu olan, nâfile ve sünnet kılamaz, ancak oruç tutabilir. Çünkü bu kişi, ikinci ramazâna kadar oruç borcunu ödeyebilir.
Ama şevvâl ayındaki bu altı günleri tutarken, kazâya da niyet ederse, hem bugünlerde oruç tutmuş olur, hem de kazâsını ödemiş olur. Bunun için, üzerinde oruç kazâsı olanlar, Şevvâl ayında ve diğer mübârek günlerde tuttukları oruçlara niyyet ederlerken, kazâya kalan oruca niyyet etmelidirler. Böylece hem kazâları ödenmiş, hem de o mübârek günlerde oruç tutup, vadedilen sevâba kavuşmuş olurlar.
Ehemmiyetine binâen, bir kerre daha ifâde edelim ki, herhangi bir nâfile ibâdetin sevâbına kavuşabilmek için, îmânda ve farzlarda kusur olmaması, harâmlardan kaçıp günâhlara tevbe etmek ve o işi ibâdet olarak yapmaya niyet etmek de şarttır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/613818.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT