BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Mübarek gün ve geceler içerisindeyiz...

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
"Ramazân Bayramı, Kurbân Bayramı ve teşrîk günleri, biz ehl-i İslâmın bayramıdır; bugünler yeme ve içme günleridir"
 
Hem Fıtır (yani Ramazân) Bayramı, hem de Adhâ (Kurbân) Bayramı, Allahü teâlânın, ümmet-i Muhammed'e ihsân buyurduğu iki dînî bayramımızdır.
Takvimlere göre, dînî bayramlarımızdan ikincisi olan Kurbân Bayramını, 31 Temmuz Cuma günü, idrâkle şerefleneceğiz inşâallah.
Sevgili Peygamberimiz “Allahü teâlâ, size Câhiliye döneminden kalma bayramlardan daha hayırlı iki bayramı (Ramazân ve Kurbân Bayramlarını) ihsân etti” buyurmuştur.
Yine Sevgili Peygamberimiz "Ramazân Bayramı, Kurbân Bayramı ve teşrîk günleri, biz ehl-i İslâmın bayramıdır; bugünler yeme ve içme günleridir"  buyurmuşlardır.
Malum olduğu üzere, bayram günleri, günâhların affedildiği, birlik ve berâberlik duygularının pekiştirildiği, yoksulların sevindirildiği günlerdir.
Şimdi kısa kısa, Kur’ân-ı kerimde zikrolunan “Harâm Aylar” ve “Hac Ayları”ndan bahsedelim:
“Harâm Aylar”: Muharrem, Recep, Zil-kâ'de ve Zil-hicce aylarıdır.
“Hac Ayları” da: Şevvâl ve Zilka'de ayları ile Zilhicce'den ilk on gündür. Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede (meâlen) buyurdu ki:
“Hac (ayları), bilinen aylardır [Şevvâl, Zilka'de ayları ile Zilhicce'den on gündür.]….” (Bakara sûresi, 197)
Cenâb-ı Hakk, diğer bir âyet-i kerîmede (meâlen) buyurdu ki: “Azık ve binek bakımından yoluna gücü yeten her kimsenin, o Beyt'i (Kâbe'yi) hac etmesi, insanlar üzerine Allahü teâlânın hakkıdır, farzdır.” (Âl-i İmrân sûresi, 97)
Esâs hac vakti, Arefe ve bayram günleri olmak üzere beş gündür.
Zilhicce ayının 8. gününe (Arefe gününden bir önceki güne) “Terviye Günü” denir. “Arefe Günü” de: Zilhicce ayının dokuzuncu gününe, yanî Kurbân Bayramı’ndan bir önceki güne denilir.
Arefe Gecesi” ise; Arefe Günü ile Kurbân Bayramı’nın birinci günü arasındaki gecedir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Rahmet kapıları 4 gecede açılır. O gecelerde yapılan duâ, tevbe reddolmaz. O geceler, Ramazân ve Kurbân bayramlarının 1. geceleri, Berât gecesi ve Arefe gecesidir.”
Bilindiği gibi, İslâmî literatürde, gece önce gelir, gündüz ondan sonra gelir; ama 4 gece bundan müstesnâdır. Bunlar da Arefe gecesi ile Kurbân Bayramı'nın ilk üç gününün geceleridir.
İmâmeyne (yani İmâm Ebû Yûsuf ve İmâm Muhammed'e) göre, Arefe günü, yani Kurbân Bayramı'ndan önceki gün sabâh namâzından, Kurbân Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namâzına kadar, yirmiüç vakitte hem hâcıların, hem de hacca gitmeyenlerin, erkek-kadın herkesin, cemâat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namâzlardan sonra selâm verir vermez, "Allahümme ente's-selâm..." demeden evvel, bir kerre "Tekbîr-i teşrik=Teşrîk tekbîri" okumaları vâciptir.
Teşrîk tekbîri, "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illa'llâhü, vallâhü ekber, Allâhü ekber ve li'llâhi'l-hamd" şeklinde getirilir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/614632.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT