BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Cihâdla ilgili hadîs-i şerîfler

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
“Sabâh veya akşam, fî sebîlillah (Allah yolunda cihâd için) birazcık yürümek, dünyâ ve içindekilerden daha hayırlıdır…”
 
Bu konuda pekçok hadîs-i şerîf var; onlardan ancak birkaç tanesini misâl olarak zikredebiliriz:
1- “Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisine verilse bile, dünyâya geri dönmeyi arzû etmez. Sâdece şehîd, (cennette) gördüğü muhteşem îtibâr ve ikrâm sebebiyle (ve şehîdliğin fazîletini anladığı için) tekrâr dünyâya dönmeyi ve on defa şehîd olmayı ister.” [Buhârî, Cihâd, 21; Müslim, İmâre, 109; Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 13, 25)
2- Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) şöyle demiştir: Bir kişi, Resûlullah Efendimiz’e gelerek: “-Bana, cihâda denk olan bir amel gösterebilir misiniz?” dedi.
Resûlullah Efendimiz: “-Böyle bir amel bilmiyorum” buyurdu ve; “-Allah yolunda cihâd eden kişi yola çıktığında, sen de mescidine girip (o dönünceye kadar) hiç bırakmadan namaz kılmaya ve hiç ara vermeden oruç tutmaya güç yetirebilir misin?” diye sordu. Suâl soran kişi “-Buna kim güç yetirebilir ki?” dedi. [Buhârî, Cihâd, 1; Müslim, İmâre, 110; Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 1; Nesâî, Cihâd, 17; Ahmed, II, 344, 423]
3- Peygamber Efendimiz’e Yâ Resûlallah! Bir adam ganîmet için savaşıyor, bir başkası kendisinden bahsedilsin diye savaşıyor, bir diğeri kahramânlığını göstermek ve ırkının üstünlüğünü ispat etmek için savaşıyor, bir diğeri de öfkesinden dolayı savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolundadır?” şeklinde bir soru soruldu. Resûlullah (aleyhisselâm) “Kim, Allah’ın dîni daha yüce olsun diye (i’lâ-yı kelimetullâh için) savaşırsa, sadece o Allah yolundadır” buyurdu. [Buhârî, Cihâd, 15; Müslim, İmâre, 149-151]
4- Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) nakletmiştir ki, Resûlullah şöyle buyurdu:
“Cennette yüz derece vardır ki, Allahü teâlâ onları, Allah yolunda cihâd edenler için hâzırlamıştır. Her derecenin arası yerle gök arası kadardır. Allah’tan istediğinizde, Firdevs’i isteyiniz! Zira o, cennetin ortası ve en yüksek yeridir.” [Buhârî, Cihâd, 4; Tevhîd, 22; Nesâî, Cihâd, 18; Ahmed, II, 335, 339]
5- Enes bin Mâlik'ten (radıyallahü anh) rivâyet edildiğine göre, Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurmuştur:
“Sabâh veya akşam, fî sebîlillah (Allah yolunda cihâd için) birazcık yürümek, dünyâ ve içindekilerden daha hayırlıdır…” [Buhârî, Cihâd, 6]
6- Hazreti Enes’ten (radıyallahü anh) rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurmuştur:
“Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihâd ediniz!” [Ebû Dâvud, Cihâd, 17/2504; Nesâî, Cihâd, 1, 48]
7- “Amellerin en hayırlısı; Allahü teâlâya îmân etmek, cihâd etmek ve hacc-ı mebrûrdur.” [Hilyetül-Evliyâ]
8- İbn-i Abbâs (radıyallahü anhümâ) şöyle anlatır: Resûlullah, Abdullah bin Revâha’yı bir seriyye için göndermişti. “Resûlullah ile birlikte cuma namazını kılayım, sonra onlara yetişirim” diye düşündü. Nebiyy-i Ekrem ile namaz kılınca, Efendimiz onu gördü ve “-Yeryüzünde bulunan şeylerin tamâmını infâk etsen, onların [cihâd için] erken çıkışlarındaki fazîleti elde edemezsin” buyurdu. [Tirmizî, Cum‘a, 28/527; Ahmed, I, 224, 256; III, 438; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 187]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
619565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/619565.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT