BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İbâdetlerde dikkat edilecek hususlar

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
İbâdete harâm karıştırmak ve bundan daha da kötüsü, bizzât ibâdet olarak sunmak, küfre kadar götürür.
 
Ramazân ayı, eğlence ayı değil, ibâdet ve fırsat zamanıdır. Ramazân ayında, çeşitli çalgılı programlar, konserler düzenlenmesi dîne aykırıdır. En tehlikelisi de, bunların bir kısmının, "tasavvuf müziği", "semâ gösterisi" vs. adı altında yapılarak, ibâdet olarak sunulmasıdır. Hâlbuki dînimizde, her çeşit çalgı harâmdır. İbâdete harâm karıştırmak ve bundan daha da kötüsü, bizzât ibâdet olarak sunmak, küfre kadar götürür. Sevgili Peygamberimiz bu konuda şöyle buyuruyor:
“Bir zaman gelecek, ümmetimden bazıları, mizmarı [çalgıyı] helâl sayacaktır.” [Buharî]
“Şarkıcı kadın ve çalgı aletleriyle eğlenenleri, Allahü teâlâ, yerin dibine batırır.” [İbn-i Mâce]
“Ben, mizmârları [çalgıları] ve putları yasaklamak için de gönderildim.” [İmâm Ahmed, Ebû Nuaym]
“Ni’mete kavuşunca çalgıyla eğlenmek la’netlenmiştir.” [Bezzâr]
Seyyid, allâme İbn-i Âbidin (rahmetullahi aleyh) de buyuruyor ki:
“Tarîkatçıların yaptıkları gibi, ölçülü hareketlerle sallanıp oynamaya “raks” denir. Fıkıh âlimleri, “Raksı helâl sayıp, bilhâssa tefle oynayarak tegannî eden kimse kâfir olur” demişlerdir. Bezzâziyye kitâbının müellifi, İmâm-ı Kurtubî’den“Çalgının ve raksın harâm olduğu husûsunda müctehid imâmların icmâı vardır” diye nakledip, “Şeyhülislâm Kirmânî’nin, “Raksı helâl gören kâfir olur” fetvâsını gördüm” demiştir. Raksı helâl sayanların, fâsık olacağını bildiren âlimler de olmuştur. Bütün bunlar, kâfirlerin âdetidir. Her çalgı harâmdır. Eğer ansızın kulağına gelirse, mazûr sayılır. Dinlememek için, bütün gücünü sarf etmek farzdır.” (Hâşiyetü Reddil-muhtâr)
Çalgı çalmak ve dinlemek harâm olduğu gibi, mevlidi ve ilâhîleri çalgı eşliğinde okumak da harâmdır. Defle veya ney gibi başka çalgı âletiyle zikir çekilmez, İlâhî söylenmez. Defin zilli olup olmaması fark etmez. Çünkü ilâhî ve mevlid okumak ibâdettir. Adına "tasavvuf müziği" de dense, çalgının her çeşidi harâmdır. İbâdet etmeye, Kur’ân okumaya, namaz kılmaya, zikir çekmeye, mevlid okutmaya harâm karıştırmak küfür olur. Çünkü İmâm-ı Gazâlî hazretleri buyuruyor ki: Resûlullah’ın geldiği bir evde, küçük zenci kızlar [câriyeler] def çalıp şarkı söylüyorlardı. Şarkıyı bırakıp, Resûlullah’ı övmeye başladılar. Resûlullah, “Onu bırakın, oyun arasında beni övmeyin! Beni övmek [mevlid, ilâhî okumak] ibâdettir. Eğlence, oyun arasında ibâdet câiz değildir”  buyurdu. Bazıları, bu hadîs-i şerîfe istinâden kadınların şarkı söylemesinin ve çalgının câiz olduğunu söylüyorlar. Hâlbuki şarkı söyleyen kızlar câriyeydi. Câriyenin statüsü farklıdır. Sesi de avret değildir. (İhyâu Ulûmid-dîn), (Kimyâ-yı Saâdet)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/620026.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT