BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Komşu hakları...

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Komşu kötü de olsa, ona elden gelen iyiliği yapmaya çalışmalıdır!.. Müslümân, komşunun sıkıntılarına da katlanır. Ona zararı dokunmaz.
 
 
Geçen hafta salı günkü makâlemizde, komşu haklarına dâir birkaç kelime yazmıştık; ama komşu hakları çok mühim olduğundan, bu hafta da aynı konu üzerinde durmak istiyoruz...
Hazret-i Âişe annemiz (radıyallahü anhâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhis-salâtü ves-selâm) buyurdu ki: “Cebrâîl aleyhisselâm, bana, komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki (komşu hakkının öneminden o kadar çok bahsetti ki), komşuyu komşuya vâris/mîrâscı kılacağını zannettim.” [Buhârî, Edeb 28; Müslim, Birr 140, (2624); Ebû Dâvûd, Edeb 132, (5151); Tirmizî, Birr 28, (1943)]
Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) anlatmıştır: Resûlullah (aleyhisselâm) buyurdu ki:
“Kim, Allah’a ve âhirete inanıyorsa, misâfirine ikrâm etsin. Yine kim, Allah’a ve âhirete inanıyorsa, komşusuna ihsânda (iyilikte) bulunsun. Kim de, Allah’a ve âhirete inanıyorsa, ya hayır söylesin veya sükût etsin.” [Buhârî, Edeb 31, 85, Nikâh 80, Rikâk 23; Müslim, Îmân 74, (47); Ebû Dâvûd, Edeb 132, (5154)]
Yine Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhisselâm) buyurdular ki: “Komşusu, zararından emîn olmayan kimse, Cennete giremez.” [Buhârî, Edeb 29; Müslim, Îmân 73, (46)]
 “Komşu, yakın komşusuna karşı daha çok hak sâhibidir.” [Buhârî, Şüf’a 2, Hiyel 14, 15; Ebû Dâvûd, Buyû’ 75, (3516); Nesâî, Buyû’ 109, (7, 320)]
“Güzel komşuluk et ki, hakîkî mü'min olasın” [Tirmizi] hadîs-i şerîfi, iyi komşuluğun îmânla da ilgisinin olduğunu açıkça gösteriyor.
Komşu kötü de olsa, ona elden gelen iyiliği yapmaya çalışmalıdır!
Müslümân, komşunun sıkıntılarına da katlanır. Ona zararı dokunmaz.
Sâlih kimselerle komşuluk çok büyük ni’mettir. Bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Ev satın almadan önce, komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan önce de, yol arkadaşınızı seçiniz.” [Şir’atü’l-İslâm]
Peygamber Efendimiz buyurdular ki:
“Komşusu aç iken tok yatan, [gerçek] mümin değildir.” [Buhârî]
“Sâlih komşu, uygun bir binek ve geniş bir ev saâdettir.” [İmâm Ahmed]
“Sâlih bir Müslümânın hürmetine, komşulara gelecek yüzlerce belâ önlenir.” [Taberânî]
“Komşu hakkı dört taraftan kırk evdir.” [İbn-i Hibbân]
“Evinizde pişen yemekten, komşunuzun hakkını verin.” [Şir’a]
“Komşuya da, ana-babaya hürmet etmek gibi hürmet etmek lâzımdır.”
Yine Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki:
“Komşusu, kötülüğünden emîn olmayan kimse, [kâmil] mü’min değildir.” [Buhârî]
“Allaha ve âhırete inanan, komşusunu incitmesin!” [Buhârî]
“Allah’a yemîn ederim ki, bir kimse, kendisi için sevdiği, istediği şeyi, komşusu veya arkadaşı için de sevmedikçe, istemedikçe [kâmil ma’nâda] îmân etmiş olmaz.” [Müslim]
“Kendisinin iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, sâlih komşularının, kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin! 'İyi' diyorlarsa, Allah indinde de iyi olduğunu anlasın!” [İbn-i Mâce]
Evet, görüldüğü gibi, sâlih komşularımızın, bizim hakkımızda 'iyi birisi' demeleri çok önemlidir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/620998.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT