BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Resûlullah'tan altın tavsiyeler

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
 
Peygamber Efendimiz buyurdu ki: “İnsanların hayırlısı (en iyisi), insanlara faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.”
 
Zaman zaman Sevgili Peygamberimizin, Sahâbe-i güzîne sorduğu bazı suâller olduğu gibi, onların da Peygamberimize sordukları bazı suâller olmuştur. Meselâ Peygamberimiz, onlara, “Pehlivan kimdir?”, “Müflis kimdir?”, “Bugün hangi gündür?”… gibi sorular sormuştur.
Eshâb-ı kirâm ise, “Amellerin hangisi en fazîletlidir?”, “Hangi amel hayırlıdır?”, “İnsanların hayırlısı kimdir?”… gibi suâller sormuşlardır.
Bir defasında da, Cebrâîl (aleyhisselâm), insan sûretinde gelerek, “Îmân nedir?”, “İslâm nedir?”, “İhsân nedir?”, “Kıyâmet ne zaman kopacaktır?”… gibi bazı suâller sormuştur. Bu hadîs-i şerîfe, bilindiği gibi meşhûr “Cibrîl hadîsi” denilir.
Muhaddis Alî el-Müttekî’nin, “Kenzü'l-Ummâl” isimli muhtevâlı, kıymetli hadîs kitâbında [XVI, 127-129] kaydettiğine göre:
Bir gün de, bir zât, Peygamber Efendimiz'in yanına gelerek, “Size, dünyâ ve âhiretle alâkalı bazı suâllerim var” demiştir.
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, o kimseye, “Ne istiyorsan sor” buyurmuştur.
Bundan sonra, Peygamber Efendimiz ile o kişi arasında, bizim de pek çok dersler çıkarabileceğimiz şu muhâvere [mükâleme, diyalog] yaşanmıştır:
“Ben, insanların en zengini olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?”
“Kanâatkâr olursan, insanların en zengini olursun.”
“İnsanların hayırlısı (en iyisi) olmak istiyorum.”
“İnsanların hayırlısı (en iyisi), insanlara faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.”
“İnsanların en adâletlisi olmak istiyorum.”
“Kendin için istediğini, insanlar için de istersen, insanların en âdili olursun.”
[Ma’lûm olduğu üzere, Sevgili Peygamberimiz, bir hadîs-i şerîflerinde de, “Herhangi biriniz, kendisi için istediğini, dîn kardeşi için de istemedikçe (kâmil) mü’min olamaz” buyurmuşlardır.]
“İnsanlar içinde Allah'a en yakın, O'nun en hâs kullarından olmak istiyorum.”
“Allah'ı çok zikredersen [hâtırlar ve anarsan], o zaman Allah'ın en hâs kulu olursun.”
“Muhsinlerden (iyilik edenlerden, ihlâs ve samîmiyet sâhibi kimselerden) olmak istiyorum.”
“Allah'a, O'nu görüyor gibi ibâdet et, her ne kadar sen O'nu görmesen de, O seni görüyor.”
“Îmânımı kemâle erdirmek istiyorum.”
“Güzel ahlâklı olursan, îmânın kemâle erer.”
“Kıyâmet günü nûr içinde haşrolmak istiyorum.”
“Hiç kimseye zulmetme, kıyâmet günü nûr içinde haşrolursun. Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.”
“Günâhlarımın azalmasını istiyorum.”
“İstiğfâr ederek günâhlarının bağışlanması için, Allah'a yalvarırsan günâhların azalır.”
“İnsanların en kerîmi olmak istiyorum.”
“Allah'a kullarını şikâyet etmezsen, insanların en kerîmi olursun.”
“Rızkımın bol olmasını istiyorum.”
“Temizliğe devâm edersen, rızkın bol olur.”
“Allah ve Resûlü tarafından sevilmek istiyorum.”
“O zaman, Allah ve Resûlü'nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.”
[Hadîs-i şerifin devâmını, inşâallah yarın yazalım.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/621595.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT