BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Îmânın şubeleri nelerdir -2-

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Kişi kendisi için istediğini, Müslümân kardeşi için de istemeli, kendisi için istemediği şeyi, dîn kardeşi için de istememeli...
 
Bugün artık “îmânın şubeleri” konusunu bitirelim:
27- Allah yolunda nöbet, 28- Düşmâna karşı sebât, 29- Mücâhidlerin ganîmetten beşte birini, devlet başkanına veya vazîfelendirdiği kişiye (beytül-mâle) vermeleri, 30- Allah'a kurbet kasdıyla köle âzâd etmek. 31- Cinâyetler sebebiyle vâcip olan keffâretler, 32- Akidleri yerine getirmek, 33- Allah'ın nimetlerinin müteaddid ve onlara şükrün vâcip olması, 34- Dili, ihtiyâcı olmayan şeylerden korumak ki buna yalan, gıybet, nemîme, fuhuş=kötü söz dâhildir. 35- Emânetlere riâyet ve onları sâhiplerine edânın vâcib olması, 36- İnsanları öldürmenin ve onlara karşı cinâyetin harâmlığı, 37- Tenâsül uzuvlarını (yasak yerde) kullanmanın harâmlığı ve onlarda iffet sâhibi olmanın vücûbu, 38- Eli, harâm mâllardan çekmek ki bunlara hırsızlık, yol kesicilik, rüşvet yeme ve şer'an hakkı olmayan şeyi yemenin harâmlığı dâhil olur. 39- Yeme ve içmede harâmlardan korunmanın ve helâl olmayan yiyecek ve içeceklerden kaçınmanın vücûbu, 
40- Giyilmesi ve takılması harâm ve mekrûh olan elbise ve zînetlerden korunmanın lüzûmu, 41- İslâmiyete muhâlif oyun ve eğlencelerin harâmlığı, 42- Nafaka husûsunda iktisâd etme ve bâtıl olarak mâl yemenin harâmlığı, 43- Hasedin harâmlığı, 44- İnsanların ırzlarının (medh ve zemm olunacak tarafları, kendileri, hasebleri ve neseblerinin) harâmlığı, 45- Ameli sırf Allah için yapma (ihlâs) ve riyâyı terk, 46- İyilik yapınca sevinmek, kötülük işleyince üzülmek, 47- Her günâhtan tevbe etmek, 48- Kurbânlar -ki bunlar hedy, udhiyye ve akîka kurbânlarıdır, 49- Ülü'l-Emre itâat, 50- Cemâatın üzerinde olduğu yola temessük (yapışmak), 51- İnsanlar arasında adâletle hükmetmek, 52- Ma'rûfu emir, münkerden nehiy, 53- Birr (iyilik) ve takvâda yardımlaşma, 54- Hayâ, 55- Ebeveyne birr (iyilik ve ihsân), 56- Sıla-i rahm, 57- Güzel ahlâk sâhibi olmak; buna, öfkeyi yenmek, yumuşak olmak ve tevâzu girer, 58- Kölelere ihsân, 59- Efendilerin köleler üzerindeki hakları,
60- Evlâd ve âilenin hakları: Adamın çocuğu ve hanımına bakması ve muhtaç oldukları dîn bilgilerini onlara öğretmesi, 61- Mütedeyyin kişilere yaklaşma, onları sevme, aralarında selâmı yayma, onlarla müsâfeha ve bunun gibi sevgiyi artıran şeyleri yapmak, 62- Selâma cevap vermek, 63- Hastayı ziyâret, 64- Ehl-i kıbleden ölenlerin cenâze namazlarını kılmak, 65- Aksırana rahmet ve bereket duâsında bulunmak, 66- Kâfirler ve müfsidlerden uzaklaşmak ve onlara sert davranmak, 67- Komşuya ikrâm, 68- Misâfire ikrâm, 69- Günâhkârların günâhlarını örtmek,
70- Musîbetler ile nefsin lezzet ve şehvetlerine (yani yasaklara) karşı sabır, 71- Zühd sâhibi olma ve tûl-i emelden sakınmak, 72- Ehline karşı gayûr olmak ve erkekleri âilesinin yanına sokmamak, 73- Lağv (güzel olmayan her türlü söz ve fiil, bütün bâtıl, oyun, şaka ve masiyet)den yüz çevirmek, 74- Cûd ve sehâ (cömertlik ve kerem), 75- Küçüğe merhamet, büyüğe hürmet etmek, 76- İnsanların aralarını düzeltmek, 77- Kişinin kendisi için istediğini, Müslümân kardeşi için de istemesi, kendisi için istemediği şeyi, dîn kardeşi için de istememesi...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
622015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/622015.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT