BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kadir gecesinin fazîleti

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Cuma, bayram ve kandil geceleri ve günleri, Müslümânların mübârek gece ve günleridir. Bu mübârek gece ve günlere kıymet veren Allahü teâlâdır.
 
Kadir gecesi, çok kıymetli, şerefli, mübârek bir gecedir... Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki:
“Kim, inanarak ve sevâb umarak Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş ve gelecek günâhları affolur.” (Buhârî, Müslim)
Eshâb-ı kirâm, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı, kıymetli, fazîletli olduğu Kur'ân-ı kerîmde bildirilince, o kadar sevinmişlerdir ki, başka bir şeye bu kadar sevinmemişlerdir.
Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için bazı gecelere, günlere ve aylara husûsî kıymet vermiş; bu gece, gün ve aylardaki duâ, tevbe, namaz ve oruç gibi ibâdetleri kabûl edeceğini yanî bol sevâb vereceğini bildirmiştir.
Dünkü makâlemizde de bahsettiğimiz gibi, İslâm dîninin husûsî kıymet verdiği “on gece” vardır ki, bunlar, hicrî-kamerî sene içerisindeki sıralarına göre, “1 Muharrem (Hicrî yılbaşı gecesi), 10 Muharrem (Aşûre gecesi), Mevlid, Regâib, Mi'râc, Berât, Kadir, Ramazân Bayramı, Arefe ve Kurban Bayramı geceleri”dir.
Kur'ân-ı kerîmin, Resûlullah Efendimize gelmeye başladığı ve Ramazân ayı içinde olan “Kadir gecesi”nin fazîleti (üstünlüğü), bin aydan daha fazîletli [hayırlı, kıymetli] olduğu, bizzât Allahü teâlâ tarafından Kur'ân-ı kerîmde “Kadir sûresi”nde açıkça bildirilmiştir.
Bu gece, Kur'ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir. Hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki: “Allahü teâlâ indinde en kıymetli gece, Kadir gecesidir.”
Nasıl ki, altın madeni bakır, demir, kömür gibi madenlerden çok üstün ise, yine yâkût taşı diğer normal taşlardan çok kıymetli ise, bu gece de diğer normal gecelerden çok üstündür. Kadir gecesi, bu ay (Ramazân ayı) içindedir [Bakara, 185; Kadir, 1].
Bilindiği üzere, bazı mekânlar emsâline göre daha mukaddes, bazı insanlar akrânına nisbetle daha muhterem olduğu gibi, bazı zamanlar da benzerlerine nazaran çok daha kudsî, mukaddes ve mübârektir.
Aslında Cenâb-ı Hak, kullarının çok ibâdet yapmaları, duâ ve tevbe etmeleri için böyle gece, gün ve ayları birer sebep kılmıştır. O hâlde böyle gece, gün ve ayları birer ganîmet bilelim.
Bazı hadîs-i şerîflerde, bu gecenin, Ramazân ayının son on gecesinde yani 20.-30. geceleri arasında aranması bildirilmiştir. Nitekim Eshâb-ı kirâm, Peygamber Efendimize, Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sorunca "Kadir gecesini, Ramazân ayının son on gününde arayınız" buyurmuşlardır.
Bir başka zaman sorulduğunda ise, Kadir gecesini Ramazân ayının 27’sinde aramalarını emir ve tavsiye buyurmuşlardır.
Hülâsa olarak söylemek gerekirse, Cuma, bayram ve kandil geceleri ve günleri, Müslümânların mübârek gece ve günleridir. Bu mübârek gece ve günlere kıymet veren Allahü teâlâdır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
626271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/626271.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT