BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Zilhicce ayının fazîleti...

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Zilhicce ayı, hicrî-kamerî senenin, harâm ayların ve hac aylarının sonuncusu olan bir aydır.
Şimdi bir nebze; harâm ayların 4.sü, hac aylarının 3.sü ve hicrî-kamerî senenin de son (12.) ayı olan mübârek Zilhicce Ayı’nın fazîletinden bahsedelim.
Allahü teâlâ, Kur’ân-ı hakîminde, Fecr sûre-i celîlesinin başında, bazı şeyler üzerine kasem (yemîn) etmektedir. Bunlardan birisi de “ve leyâlin aşr=10 gece” lafızlarıdır. Kıymetli tefsîrlerde, bu lafızların açıklaması yapılırken, 3 rivâyet üzerinde durulmaktadır: Bu 10 gece, “Muharrem-i harâm ayının ilk 10 gecesi”dir veya “Ramâzân-ı şerifin son 10 gecesi”dir yahut ta “Zilhicce ayının ilk 10 gecesi”dir.
[Muharrem ayı, senenin ilk ayıdır; Ramazân  9. Zilhicce ise 12. aydır... Peygamber Efendimiz, Ramazân ayının son 10 gece ve gününde i’tikâf yapardı.]
Sevgili Peygamberimiz, muhtelif kaynaklarda zikredilen hadîs-i şerîflerinde buyurmuşlardır ki:
“Allah indinde, Zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bu günlerde tesbîhi (Sübhânallah demeyi), tahmîdi (El-hamdü lillah demeyi), tekbîri (Allahü ekber demeyi) ve tehlîli (Lâ ilâhe illallah demeyi) çok yapınız (bunları çok söyleyiniz).
“Allahü teâlâ, ibâdetler içinde, Zilhiccenin ilk 10 gününde yapılanları daha çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik [nâfile] oruç sevâbı verilir. Gecelerinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbîh, tehlîl ve tekbîr okuyunuz!”
“Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihyâ etmek de Kadir gecesini ihyâ etmeye bedeldir.”
“Bu günlerin her biri, fazîlette 1.000 güne, Arefe ise 10.000 güne eşittir.”
“Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, Allahü teâlâ, her günü için bir yıllık oruç sevâbı verir.”
“Bu 10 günün hayrından mahrûm olanlara yazıklar olsun! Bilhassa 9. günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.”
“Zilhicce ayının ilk 10 gecesi içinde yapılan her amele, 700 misli sevâp verilir.”
Ebü’d-derdâ (radıyallahü anh) buyurdu ki:
“Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok duâ ve istiğfar etmelidir! Çünkü (Sevgili Peygamberimiz) Muhammed aleyhisselâm, “Bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrûm kalana yazıklar olsun” buyurdu.
Bir hadîs-i şerifte de, “Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, mâlı çoğalır, çoluk-çocuğu belâlardan muhâfaza olur, günâhları affolur, iyiliklerine kat kat sevâp verilir, ölürken kolay cân verir, kabri aydınlanır, mîzânda sevâbı ağır gelir ve Cennette yüksek derecelere kavuşur” buyurulmuştur. [Bunlar gerçekten çok büyük müjdelerdir. Bunları yapabilenlere ne mutlu! Mübârek olsun.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
629280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/629280.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT