BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bütün faydalı şeyler İslamiyetin içindedir

Salim Köklü
Facebook
Hindistanlı bir Hıristiyan: (Herkese Lazım Olan İman) kitabını okuyunca, "Hakiki dinin, İslâm dini olduğunu anladım ve Müslüman olmaya karar verdim” demiştir.
 
 
İslâm dini, en son ve en mükemmel dindir. İslam âlimlerinin büyüklerinden Seyyid Abdülhakim Arvasî hazretleri buyurmuştur ki: “Bütün üstünlükler, faydalı şeyler, İslamiyet’in içindedir. İslamiyet’in içinde hiçbir zarar yoktur. İslamiyet’in dışında hiçbir menfaat [fayda] yoktur.”
Meşhur İngiliz edibi Bernard Shaw bile,  (Her asra hitap edecek kudrette olan biricik din, İslâm dinidir. Dünya için bir tek din seçmek gerekirse, bu, muhakkak İslam dini olacaktır. Ben, Müslümanlığın, yarınki Avrupa’nın kabul edeceği din olduğuna inanıyorum) demiştir. Bu da gayet tabiidir. Çünkü İslam dini, şimdiye kadar gelip geçmiş olan bütün dinlerin maruz kaldıkları tahriflerden, değiştirmelerden korunmuş bir dindir.
Ne yazık ki, Batı âleminde İslamiyet ve Müslümanlar hakkında haksız ithamlarda bulunan Hıristiyanlar vardır. Hıristiyan çocuklarına, papazlar tarafından  yanlış bilgiler verilmekte, zihinleri çelinmektedir. İstanbul’da Hakikat Kitabevi’nin yayınladığı (Herkese Lazım olan İman) kitabının içindeki (Müslümanlık ve Hıristiyanlık) kısmında, bu yanlış fikirlere lüzumlu cevaplar verilmiştir. Bu kısım ayrıca, İngilizce, Fransızca ve Almancaya tercüme edilerek bütün dünyaya yayılmış, kısa zamanda tesiri görülmüştür. Hindistan’dan alınan bir mektupta, Hıristiyanlık dininde bulunan bir Hintli, (Müslümanlık ve Hıristiyanlık) ismindeki kitabınızı okuyunca, hakiki dinin İslâm dini olduğunu anladım ve Müslüman olmaya karar verdim) diye yazmıştır. Afrikalı gençlerden de böyle çok mektuplar gelmektedir.
İslâm dinini iyice inceleme imkânı bulan herkes, bu dinin câzibesine kapılır. İslamiyet aleyhinde yapılan bütün bu yanlış ve düşmanca yayınlara rağmen, dünyada Müslümanlar gittikçe artmaktadır. Bunlar arasında dünyaca tanınmış diplomatlar, devlet, ilim ve fen adamları, edipler, yazarlar, hatta din adamları vardır.
Müslüman olan bu kimselerin İslamiyet hakkında yaptıkları açıklamaları son derece önemlidir. Müslüman doğan ve hayatı Müslümanlar arasında geçen bir kimse, belki bu üstünlüklerin farkına bile varmaz. Fakat başka bir dine mensup iken İslamiyet’i inceleyen ve Müslüman olan bir kimse, aradaki farkı çok iyi görür.
Kendi dinlerini terk ederek Müslüman olanların, İslâm dini hakkında yaptıkları samimi ve candan açıklamalarını okuyunca, insan, İslam dininin kıymetini ve yüksekliğini daha iyi anlıyor, Müslüman olduğu için Allahü teâlâya hamd ediyor ve İslamiyet’e daha çok sarılıyor.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/610460.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT