BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Avrupalılar niçin dinlerini terk ederek Müslüman oluyorlar?

Salim Köklü
Facebook
Muhammed Emin Hobohn: “Tam ve kusursuz olan, ancak İslâm dinidir. Her akl-ı selim sahibi bir kimse, hiç tereddütsüz İslamiyet’i kabul eder. Ben de böyle yaptım."
 
 
Başka dinden oldukları hâlde, İslam dinini çok dikkat ile inceledikten sonra Müslüman olanlara (Niçin Müslüman Oldunuz?) diye sorulduğunda, gayet açık ve samimi olarak cevap vermişlerdir. Bunlardan birisi de MUHAMMED EMÎN HOBOHN’dur (Alman). İslamiyet hakkında özetle şunları söylemektedir:
Avrupalılar niçin dinlerini terk ederek Müslüman oluyorlar? Bunun birçok sebepleri vardır. İslâm dininin esas kaideleri o kadar mantıkî, o kadar doğrudur ki, dinde, hakkı, hakikati arayan bir insanın bunları kabul etmemesi imkânsızdır. Meselâ, İslam dini, bir tek ilâh bulunduğunu bildirir.
İslâm dini, bütün insanların, Allahü teâlânın kulu olarak birbirlerine eşit olduğunu bildirir. “Allah” ismi, bizim içimize emniyet ve huzur getirir. Fakat Hıristiyanlık dini, bu huzuru verememektedir. İslâm dini, yalnız dünya değil, ahiret için de bize yol göstermektedir. Ahirette rahat etmek için dünyada ne yapmak lâzım olduğunu, çok açık bir şekilde öğretmektedir. Allahü teâlânın, ahirette insanlardan, dünyada yaptıkları işler hakkında adilane hesap soracağını bilmek, onları dünyada doğru ve dürüst hareket etmeye sevk eder. Bu büyük din, hiçbir dünyevî polis teşkilatının yapamayacağı bir şekilde, insanları kontrol etmekte ve onların daima doğru yolda kalmalarını temin etmektedir.
İslâm dininin Avrupalılar tarafından seçilmesinin başka bir sebebi de, ibadet şeklidir. [Müslüman namazı Allahü teâlânın emri olduğu için kılar. Rabbimizin emirlerinde birçok hikmet ve fayda vardır. Onun emirlerine uyan o faydalara da kavuşur.] Namaz, insanlara daima zamanında iş yapmayı, oruç ise, iradesini kuvvetlendirmeyi öğretir. Hayatta başarı için, (Zamanında iş yapmak ve iradesine hâkim olmak) son derece önemlidir?
Ben, dünyada birçok yerlerde ve çevrelerde, diplomat ve misyoner olarak bulundum. Diğer dinleri, sosyal nizamları dikkat ile inceledim. İslamiyet kadar doğru, İslamiyet kadar mükemmel, ne bir din, ne de sosyal bir sistem gördüm!
Dünya işlerinde en büyük idare şekli olduğu zannedilen Batı'daki demokrasi ve benzeri sistemlerde bazı doğru noktalar vardır. Fakat bunların hiçbiri tam değildir. Hepsinde birçok noksanlar vardır. Tam ve kusursuz olan ancak İslâm dinidirİnsanları yükseltecek olan amil, Avrupalıların buluşu olan sosyal düşünceler değil, ancak ve ancak İslâm dinidir. Bunun için, her sağduyu sahibi bir insan hiç tereddütsüz İslamiyet’i kabul eder. Ben de böyle yaptım. İslamiyet, insanın rahîm ve gafûr (merhametli ve affedici) olan ve doğru yolu gösteren Allahü teâlâya, kendini teslim etmesi demektir. Bundan daha güzel ne olabilir?
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/610577.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT