BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Allahü tealanın yardımına her zaman muhtacız...

Salim Köklü
Facebook
“Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, her şey Allahü teâlânın kudretindedir. Ancak Onun yardımı ile muvaffakiyet elde edilir."
 
İnsan ruh ve bedenden meydana gelir. Bedenin ihtiyacı maddi gıdalardır. İnsanın bedeni harap olmaya mahkûmdur. İnsanın ölmez kısmı, ruhudur. Ruh, maddiyat ile beslenmez. Ruhu besleyen gıda, önce, onu ve her şeyi yoktan yaratan Allahü teâlâya doğru olarak iman, sonra Ona ibadet ve kulluk etmektir. Allahü teâlâya doğru olarak nasıl inanılacağını, Ona doğru olarak nasıl ibadet yapılacağını İslam dini bildirmiştir. Müslüman olmayanlar, Allahü teâlâya iman ve ibadette yanlış, bozuk düşüncelere, fikirlere saplandıklarından, hak yoldan ayrılmışlardır. Bununla beraber bugün, bütün ilim ve fen adamları, devlet reisleri hep Allahü teâlânın varlığına, Onun yardımı olmadan hiçbir şey yapılamayacağına inanmaktadırlar.
Prof. White, Amerika’nın en büyük beyin cerrahlarındandır. Birçok ilim dereceleri kazanmış, bulduğu yeni operasyon usulleri ile milletlerarası şöhrete kavuşmuş bir beyin operatörüdür. Prof. White şöyle bir hadise anlatır:
"1974 senesinde beyin kanaması geçiren bir çocuğu muayene ettiğim zaman, beyninin tam ortasında ufak bir tümör bulunduğunu gördüm. Fakat tümör kanamaya başlamış ve cerahatlenmişti. Vaziyet çok tehlikeli ve ümitsizdi. Kafatasını açtık, beynin iki tarafına tüpler yerleştirdik ve beyni antibiyotiklerle yıkamaya başladık. Bu, benim tarafımdan tatbik edilen yepyeni bir usuldü. Ateşler içinde yanan çocuğu bir respiratör içine koyduk ve üzerine soğuk yorganlar örttük. Bir yandan da beyni yıkamaya devam ediyorduk... Bu ümitsiz vaziyet haftalarca sürdü. Ben mütemadiyen dua ediyor ve Yaradan'ı yardıma çağırıyordum... Nihâyet bir ilâhî imdat yetişti. Tamamen ümitsiz sayılan bu vaka, başarı ile neticelendi. Çocuk kendine geldi.
Arkadaşlarım, (tatbik ettiğimiz bu yeni usul, çok iyi netice verdi) diye seviniyorlardı. Bunu benim yaptığımı zannediyorlar, koltukları kabarıyordu. Hâlbuki ben böyle düşünmüyordum. Benim aklıma göre, ne kadar çalışsak, ne kadar yeni metotlar bulsak, ne kadar yeni usuller tatbik etsek, bu gibi ameliyatlarda muvaffak olmak, ancak bizi yaradanın yardımı ile olur. Şimdiye kadar yaptığım sayısız ameliyatlarda, bunu hep kalbimde hissettim.
Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin her şey Allahın kudretindedir. Ancak Onun yardımı ile muvaffakiyet elde edilir. Beyin ile uğraştıkça, bu muazzam eserin sırrını çözmenin imkânı olmadığını, bunu yaratan kudretin, çok büyük olduğunu ve beyni gördükçe, Allahın varlığına inanmak lâzım olduğunu kalbimde hissettim. Bugün, insanların yaptıkları en mükemmel bilgisayarlar bile, küçücük dimağların karşısında ancak çocuk oyuncağı olabilir..."
Demek oluyor ki, dünyanın tanınmış en büyük operatörü bile, Allahın varlığına inandığını ve Onun yardımı olmadan hiçbir şey yapılamayacağını çok samimi bir tarzda ifade etmektedir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/610809.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT