BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Mayan fıkıh olsun!”

Salim Köklü
Facebook
“Ey oğul! Her hâlinde ilim, edep ve takva üzere ol! İslâm âlimlerinin kitaplarını oku! Herkese, şefkat ve merhamet et!.."
 
 
Bir Müslüman önce itikadını yani imanını Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak düzeltmeli. Sonra fıkıh bilgilerini öğrenmeli ve bu bilgilere göre yaşamalıdır. İslam âlimlerinin ve evliyanın büyüklerinden İmam-ı Rabbânî hazretleri Mektûbat kitabında 266. mektubunda buyuruyor ki:
İmanı, itikadı Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak düzelttikten sonra, fıkıh ahkâmını, [dinimizin emrettiği ve yasak ettiği işleri] öğrenmek, elbette lazımdır. Yani, farzları, vacipleri, helal ve haramları, sünnet ve mekruhları ve şüphelileri lüzumu kadar öğrenmeli ve bu bilgi ile hareket etmelidir. Fıkıh kitaplarını öğrenmek, her Müslümana lazımdır. [Bunları bilmeden Müslümanlık olmaz.] Allahü teâlânın emirlerini yapmaya, Onun beğendiği gibi yaşamaya çalışmalıdır. Onun en çok beğendiği ve emrettiği şey, her gün beş vakit namaz kılmaktır.”
Bir Müslümanın öğrenmesi zaruri, lazım olan bilgiler, iman ve amel bilgileridir, Yani, bir Müslümanın her şeyden önce, inanılacak bilgileri ve yapılacak vazifeleri öğrenmesi lazımdır. Böylece, farzları, vacipleri, hatta sünnetleri ve müstehapları yapması ve helali ve haramı gözetmesi ve İslamiyet’in hududunun, sınırlarının dışına taşmaması lazımdır. Ancak, böylece ahiret azaplarından kurtulmak düşünülür.
Âkıl ve baliğ olan Müslüman evladının, evvela (Kelime-i şehadet) söylemesi ve bunun manasını öğrenip, inanması lazımdır. Sonra, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında yazılı olan itikat, yani iman edilmesi lazım olan bilgileri öğrenip, bunlara inanması lazımdır. Sonra Ehl-i sünnetin dört mezhebinden birinin kitaplarında yazılı olan fıkıh bilgilerini, yani İslam’ın beş şartını ve helal, haram olan şeyleri öğrenmesi ve bunlara inanması ve uygun yaşaması lazımdır.
Böyle zaruri, lazım olan şeyleri bırakıp fuzuli, faydasız  işlerle uğraşmak, kıymetli ömrü zâyi etmek olur. Hadis-i şerifte, (Allahü teâlânın, bir kulunu sevmemesinin alâmeti, onun malayani [kişinin dinine ve dünyasına yaramayan faydasız, boş işler] ile vakit geçirmesidir) buyuruldu. Dinde öğrenilmesi mutlaka lazım olan bilgiler o kadar çoktur ki, insan fuzuli, faydasız işlerle ile uğraşmaya vakit bulamaz.
Her Müslümanın öğrenmesi lazım olan bu bilgiler, Ehl-i sünnetin âlimlerinin yazdıkları kitaplardan öğrenilir. İman, amel ve ahlak bilgilerini, halkın seviyesine göre kısa ve açıkça anlatan kitaplara ilmihal kitapları denir. Dînini bilen, seven ve kayıran, Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdığı ilmihal kitaplarını alıp öğrenmek ve çoluğuna çocuğuna öğretmek, her Müslümanın birinci vazifesidir. [Hakikat Kitabevi yayınlarından İslâm Ahlâkı Kitabı çok kıymetli bir ilmihal kitabıdır.]
Abdülhâlık Goncdüvânî, İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. Hızır aleyhisselamdan ders almıştır. (Vasiyyetnâme) kitabında diyor ki: ”Ey oğul! Her hâlinde ilim, edep ve takva üzere ol! İslâm âlimlerinin kitaplarını oku! Helalden ye! Herkese, şefkat ve merhamet et! Kimseyi hakir görme! Kimse ile münakaşa etme! Mayan fıkıh ve evin mescid olsun!”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/614885.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT