BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ecdadımızın baş ucu kitabı: Mızraklı İlmihal

Salim Köklü
Facebook
Sultan II. Abdülhamid Han Mızraklı İlmihâl'i, hemen her yere göndermiş ve halkın, İslamiyet’i doğru öğrenmesini temin etmiştir. 
 
Mızraklı İlmihâl, Osmanlı toplumunda en çok okunan ve ezberlenen Hanefi ilmihâl kitaplarından birisidir. Sıbyan [ilköğretim] mekteplerinde din bilgisine başlangıç kitabı olarak, ayrıca camilerde, köy odalarında ve evlerde yaygın biçimde okunmasının, halkımızın itikadının doğru ve sağlam kalmasında önemli payı vardır. Günümüzde dahi, Anadolu’da birçok evde bu kitabın, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış nüshaları mevcuttur.
Sultan II. Abdülhamid Han da  Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan Mızraklı İlmihâl'i, ahalisinin ekseriyeti Türk olan hemen her yere göndermiş ve halkın, İslamiyet’i doğru bir şekilde öğrenmesini temin etmiştir. Günümüzde arabanın bile zor ulaştığı birçok köye, bu kitap o günlerde katır sırtlarında ulaştırılmıştır. 
İslam dinini doğru öğrenmek isteyenlerin, Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdığı, nakle dayanan, güvenilir  ilmihâl kitaplarını okumaları lazımdır. Kur’ân-ı kerîme ve sünnete uymak, Kur’ân-ı kerim meallerini ve hadisi şerif tercümelerini okuyup kendi anladığına uymak değil, Ehl-i sünnet âlimlerinin, Kur’ân-ı kerîm ve hadis-i şeriflerin  açıklamaları olan ilmihâl kitaplarına uymak demektir. Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek, ibadetleri şartlarına uygun ve doğru yapabilmek için, ilmihâl kitaplarını okuyup öğrenmek gerekir...
Mızraklı İlmihal, böyle kıymetli ilmihal kitaplarından birisidir. Kitabın asıl adı, "Miftâh-ül-Cennet"tir. Yazarı, Muhammed bin Kutbüddin İznikî hazretleridir. 1480’de Edirne’de vefat etmiştir. Edirne için manevi bir hazinedir. Kabrinin ortaya çıkmasında emeği geçenlerden Allahü teâlâ razı olsun. Böyle kıymetli zatların kabirleri ve ziyaret edilmeleri, bulundukları beldelerin manevi hayatına çok faydalı olmaktadır. Kabrinin yapılıp ziyarete açılması Müslümanları sevindirecektir.
Büyük İslâm âlimi, Seyyid Abdülhakîm Arvasi hazretleri, Mızraklı İlmihal ve yazarı için, "Miftâh-ül-Cennet ilmihâlinin yazarı sâlih bir zât imiş. Okuyanlara faydalı olur" buyurmuştur.
Osmanlı insanının, özellikle Anadolu insanımızın manevi yapısının ve mayasının sağlamlığında, asil milletimizin Ehl-i sünnet itikadı üzere devamında ve dört hak mezhepten biri olan Hanefi mezhebine bağlı kalmasında, İslamiyet’e sıkı bir şekilde sarılmalarında, bozuk itikatlı kimselerden, bozuk akımlardan korunmalarında, Mızraklı İlmihâl'in tesiri çok büyüktür. Bu kitap, Anadolu’da bozuk akımlara, ideolojilere karşı âdeta bir set çekmiştir. Bugün dimdik ayakta isek, dinimizi Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği şekilde doğru olarak anlatan Mızraklı İlmihal ve benzeri kıymetli kitaplardan aldığımız maneviyat ile ayaktayız. [Mızraklı İlmihâl, Hakikat Kitabevi tarafından, İslam Ahlakı kitabının içinde neşredilmiştir.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/615809.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT