BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Her Müslümana önce lazım olan bilgiler...

Salim Köklü
Facebook
Her mümin önce imanı, farzları, haramları öğrenmelidir. Bunun için de fıkıh yani ilmihal bilgilerini iyi bilmek gerekir.
 
Her Müslümana önce lazım olan, birinci farz olan şey, imanı, farzları, haramları öğrenmektir. Bunlar öğrenilmedikçe, Müslümanlık olamaz, iman elde tutulamaz. Hak borçları ve kul borçları ödenemez. Niyet, ahlak düzeltilemez ve temizlenemez. Bunun için herkesin, ilmihal bilgilerini öğrenmesi lazımdır. Hadîs-i şerifte; (Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır) buyuruldu.
Müslümanların bilmesi, öğrenmesi lazım olan bilgilere Ulûm-i islâmiyye, Müslümanlık bilgileri denir. Bu bilgilerin kimisini öğrenmek farz, kimisini öğrenmek vacip, bir kısmını öğrenmek sünnet, bir kısmını öğrenmek de mubahtır.
İmanı, farzları ve haramları öğrenmek, bilmek farzdır. Otuzüç farz meşhurdur. Bunlardan dördü esas olup, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hac etmektir. İman ile beraber bu dört farz, İslam’ın şartıdır. İman edip de ibadet edene, yani bu dört farzı yapana Müslüman denir. Dördünü birden yapıp da haramlardan kaçınan, tam Müslümandır. Her Müslüman farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya mecburdur. Bunlardan biri bozuk olur veya hiç olmazsa, Müslümanlığı tam olmaz. Dördünü de yapmayan, mümin olsa da Müslümanlığı tam değildir. Böyle iman, insanı yalnız dünyada korursa da ahirete imanla gitmek güç olur. İmanı muhafaza edebilmek için iki şey lazımdır:
1- Doğru imana yani Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak. 2- Salih amellere sarılmak.
İman, muma benzer; Ahkâm-ı islâmiyye, yani İslam’ın emir ve yasakları, ibadetler de mum etrafındaki fener gibidir. Mum ile birlikte fener de İslamiyet’tir. Fener olmazsa, mum çabuk söner. Çok kuvvetli esen fırtınada, nasıl ki bu mum, sönmemesi için cam bir fanusa konulursa, iman nuru da namaz kılmak, oruç tutmak, diğer ibadetleri yapmak ve günahlardan sakınmakla, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumakla muhafaza edilir. Cennete girmeye sebep olan şey, imandır. İbadetler, ameller imanı korumak içindir. Nasıl ki, en kıymetli pırlanta, birkaç anahtarla açılan, iç içe geçmiş gizli dolapların arkasındaki gizli bir çekmecede saklanırsa, bu kıymetli iman da ibadetlerle ve amellerle muhafaza edilir. İbadetsiz olmaz.
O hâlde, her mümine önce lazım, birinci farz olan şey, imanı, farzları, haramları öğrenmek ve yapmaktır. İmanı muhafaza edebilmek için, İslamiyet’in emirlerini yapmak ve yasak ettiklerinden sakınmak, ibadetlere sarılmak şarttır. Bunun için de fıkıh yani ilmihal bilgilerini iyi bilmek gerekir. Bilmeden yapılan ibadet hem doğru olmaz hem de iman muhafaza edilemez...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/617272.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT