BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İmanı, farzları, haramları öğrenmek ve öğretmek...

Salim Köklü
Facebook

Çocuklara iman, Kur’ân ve Allahü teâlânın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünya saadetine, mutluluğuna ererler.

 
İslâm dininin temeli; imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü teâlâ, Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman, İslamiyet zarar görür. Allahü teâlâ, Müslümanlara (Emr-i ma’rûf) yapmayı emrediyor. Yani, benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz diyor ve (Nehy-i anilmünker) yapmayı emrediyor. Yani, yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına razı olmayınız, diyor. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki:
(Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda gazâya verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Gazânın sevabı da, emr-i ma’rûf ve nehy-i anilmünker sevabı yanında, denize nazaran bir damla su gibidir.)
İslam âlimlerinin büyüklerinden İbni Âbidîn (rahmetullahi aleyh) "Fıkıh âliminin Müslümanlara sağladığı faydanın sevabı, cihat sevabından çoktur" diyor.
Bilhassa çocuklara iman, Kur’ân ve Allahü teâlânın emirleri öğretilmeli ve yapmaya alıştırılmalıdır.
Çocuklara iman, Kur’ân ve Allahü teâlânın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünya saadetine, mutluluğuna ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise, bedbaht olurlar, dünyada ve ahirette hâlleri fena olur. Yapacakları her fenalığın günahı, ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrîm sûresinde altıncı âyet-i kerimede mealen (Kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz!) buyuruldu.
Bir babanın, evladını Cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da, imanı, farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve kötü, ahlâksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı, fena arkadaştır. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları, sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar) sözü ile Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin, gençlikte olduğunu bildiriyor.
O hâlde, her Müslümanın birinci vazifesi, evladına İslamiyet’i ve Kur’ân-ı kerîmi öğretmektir. İslamiyet, gençlerin fena iş yapmalarını, yanlış yollara sapmalarını önler. Onları, vatanına, milletine bağlar. Memleketine içten ve dıştan zarar vermek istiyenlere aldanmaktan korur. İslamiyeti Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından doğru olarak öğrenen kimse  günah da işlemez suç da işlemez. Evlatlarımız büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse, elden gider.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/617383.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT