BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kişi, sevdiği ile beraberdir...

Salim Köklü
Facebook
Âlim ve evliyayı seven, onlarla beraber olur. Onlarla beraber olan, şakî olmaktan, küfürden ve günah işlemekten korunur...
 
Büyük âlim ve evliya İmam-ı Rabbani "rahmetullahi teâlâ aleyh" hazretleri, sevdiklerinden birine, aslında hepimize yazdığı, birinci cilt 203. mektubunda şöyle buyurmaktadır:
Hadis-i şerifte, (El-mer’ü me’a men ehabbe) buyuruldu ki, (Kişi, sevdiği ile beraberdir) demektir. Bu Ehl-i sünnet büyüklerini seven, onlarla beraber olur. Onlarla beraber olan, şakî olmaktan, küfürden ve günah işlemekten korunmuş olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(İnsanların yaptıklarını yazan meleklerden başka melekler de vardır. Yollarda, sokak başlarında dolaşırlar. Allahü teâlâyı zikredenleri ararlar. Zikredenleri bulunca, birbirlerine seslenirler. Buraya geliniz, buraya geliniz derler. Kanadları ile, onları sararlar. O kadar çokturlar ki, göğe varırlar. Kullarının her işini bilici olan Allahü teâlâ, meleklere sorarak: Kullarımı nasıl buldunuz, buyurur? Yâ Rabbî! Sana hamd ve senâ ediyorlar ve senin büyüklüğünü söylüyorlar ve senin ayıplardan ve kusurlardan temiz olduğunu söylüyorlar, derler. Onlar, beni gördüler mi, buyurur? Hayır görmediler, derler. Görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur? Daha çok hamd ederlerdi ve daha çok tesbih ederlerdi ve daha çok tekbir söylerlerdi, derler. Onlar, benden ne istiyorlar, buyurur? Yâ Rabbî! Cennetini istiyorlar, derler. Onlar, Cenneti gördüler mi, buyurur? Görmediler, derler. Görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur? Daha çok yalvarırlardı, daha çok isterlerdi. Yâ Rabbî! Bu kulların Cehennemden korkuyorlar. Sana sığınıyorlar, derler. Onlar Cehennemi gördüler mi, buyurur? Hayır görmediler, derler. Görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur? Görselerdi, daha çok yalvarırlardı ve ondan kurtulmak yoluna daha çok sarılırlardı, derler. Allahü teâlâ, meleklere, şahit olunuz ki, onların hepsini affeyledim, buyurur. Yâ Rabbî! O zikredenlerin yanında, filan kimse zikretmek için gelmemişti. Dünya çıkarı için gelmişti, derler. Onlar benim misafirlerimdir. Beni zikredenlerle beraberim. Onların yanında bulunanlar da zarar etmezler, buyurur.)
Bu hadis-i şerif ve yukarıda bildirdiğimiz (Kişi, sevdiği ile beraberdir) hadis-i şerifleri gösteriyor ki, bu büyükleri sevenler ve kitaplarını okuyup nasihatlerine uyanlar, onlarla beraberdirler. Onlarla beraber olanlar, dünyada ve ahirette saadete kavuşurlar.
İlim ve hikmet sahibi bir zat şöyle buyurmuştur:
"Kalbe Ehl-i sünnet büyüklerinin muhabbetini koymanın en büyük faydası, ölürken olur. Çünkü ölürken, muhabbet ettiğin mübarek zatların ruhları Allahü teâlânın izni ile gelir, sana himmet ederler, dua ederler, imanla gitmene vesile olurlar."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/618119.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT